Re: znenie prekladu k licencii programovAhoj.

On Fri, Jul 24, 2009 at 10:16:29AM +0200, Ludovit Lukac wrote:
> Ahoj,
> 
> ďakujem za reakciu. Stále zostávajú dve sporné otázky, na ktoré
> upozornil Ivan:

Väčšina pripomienok je správnych, takže aktuálne znenie:

=======================================================================

> "This program is free software; you can redistribute it and/or modify
> it                                                                   
> under the terms of the GNU General Public License as published by the                                                                    
> Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your                                                                    
> option) any later version."                                                                                         

Tento program je slobodný softvér. Môžete ho ďalej šíriť a/alebo
upravovať podľa ustanovení Všeobecnej verejnej licencie GNU tak, ako
bola vydaná organizáciou Free Software Foundation, a to buď verzie 2
tejto licencie, alebo (podľa vášho uváženia) ktorejkoľvek neskoršej
verzie.

> "This program is distributed in the hope that it will be useful, but                                                                     
> WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of                                                                          
> MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU                                                                      
> General Public License for more details."                                                                                  

Tento program je rozširovaný v nádeji, že bude užitočný, avšak BEZ
AKEJKOĽVEK ZÁRUKY. Neposkytujú sa ani odvodené záruky OBCHODOVATEĽNOSTI
alebo VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. Ďalšie podrobnosti hľadajte vo
Všeobecnej verejnej licencii GNU.

> "You should have received a copy of the GNU General Public License
> along                                                                   
> with this program; if not, write to the Free Software Foundation,
> Inc.,                                                                   
> 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."                                                                        

Kópiu Všeobecnej verejnej licencie GNU ste mali dostať spolu s týmto
programom. Ak sa tak nestalo, napíšte na adresu Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
02110-1301, USA.

=======================================================================

> 2. názov "GNU General Public License" by sa snáď mohol vyskytovať (aj?
> -> problém RAS) v pôvodnom znení. 
> Nemáme doklady o tom, že "Všeobecná verejná licencia GNU" je zaužívaný
> preklad. Názov sa dá preložiť aj "Všeobecná verejná GNU licencia" alebo
> "Všeobecná zverejňovacia licencia GNU".

Preložiť "Public" ako "zverejňovací" je podľa mňa dosť nepresné. Pokiaľ
viem, "Public" nemá tento význam:

http://www.merriam-webster.com/dictionary/public


Čo sa týka prekladu "GNU General Public License", tak GNU, resp. FSF
nemá problém s tým, aby sa to prekladalo a nie je ani potrebné zároveň
uvádzať originálny názov:

http://www.gnu.org/licenses/translations.html


Či to preložiť ako "Všeobecná verejná licencia GNU" alebo "Všeobecná
verejná GNU licencia" je otázkou. Mne osobne sa lepšie pozdáva prvý
tvar. Možno by som našiel aj nejaké argumenty... :-)


Ahoj.

-- 
+-------------------------------------------+
| Marcel Telka  e-mail:  marcel telka sk |
|        homepage: http://telka.sk/ |
|        jabber:  marcel jabber sk |
+-------------------------------------------+


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]