Re: =?UTF-8?B?SG9zdGl0ZcS+?=Dňa 04.02.2010 00:44, Marcel Telka  wrote / napísal(a):
On Wed, Feb 03, 2010 at 11:49:52PM +0100, Peter Mráz wrote:
zaviesť termín znamená zadefinovať ho t. j. vysvetliť čo znamená pred
tým resp. pri tom ako ho prvý krát použiješ.
Kde je takto definovaný (alebo presnejšie: zavedený) termín "zaviesť
termín"?

To znamená, že keď píšem nejaký článok tak napíšem Hostiteľ (z
anglického slova Host) znamená uzol v sieti, ktorý má pridelenú svoju
adresu či už číselnú alebo mennú. Ideálne by to bolo urobiť na takom
mieste kde je to ľahko vyhľadateľné - čiže na wikipédii alebo
Ako sa takéto veci zavádzali predtým, ako vznikol internet?

wikislovníku - viac nechcem poprípade poslať túto definíciu aj do
ďalších slovníkov
potom každý kto si otvorí google a napíše hostiteľ, nájde si túto definíciu

takto by sme mali postupovať vždy keď vymyslíme nové slovo, ktoré ešte
nemá slovenský ekvivalent
Táto veta trochu nedáva zmysel, ale to je jedno, tuším, čo chceš
povedať.

Čo hovoríš na takéto zavedenie hostiteľa?
http://www.kgptour.tuke.sk/informacne_systemy_skript%20_1.pdf (str. 72)
http://slovnik.azet.sk/?q=calculateur-h%C3%B4te&l=fr-sk
http://referaty.atlas.sk/ostatne/informatika/9345/?page=2

Ako hlavný problém (ne)zavedenia hostiteľa vidím to, že je to už pomerne
dávno bežne používaný pojem a väčšina literatúry slovo hostiteľ už nepovažuje
za potrebné ani definovať. Jednoducho ho použijú. To, že v oficiálnych
slovníkoch táto definícia významu "hostiteľ" nie je, je len prechodný
jav. Verím tomu, že napr. okno nebolo v slovníkoch hneď od začiatku
nijako špeciálne zavedené. Do slovníka sa s tým pre nás zaujímavým
významom dostalo až potom, ako všetci už dávno nazývali oknom toto:
"ohraničená oblasť zobrazujúca sa na prac. ploche používateľského
rozhrania počítača"

http://slovnik.juls.savba.sk/?w=okno

mimochodom podľa anglickej wikipédie host je od hostiť službami (sieťovými a aplikačnými) a nie "hostiť sieť" ako sa uvádza v prvom zdroji -hodnovernosť zdroja je pri zavádzaní nového pojmu dôležitá

[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]