Re: =?utf-8?B?SG9zdGl0ZcS+?=On Wed, Feb 03, 2010 at 11:21:40PM +0100, Marcel Telka wrote:
> On Wed, Feb 03, 2010 at 12:56:25PM +0100, Peter Mraz wrote:
> > Dňa 3. februára 2010 11:44, Marcel Telka <marcel telka sk> napísal(-a):
> > > On Wed, Feb 03, 2010 at 11:19:20AM +0100, Peter Mraz wrote:
> > > > 3. termín hostiteľ nie je nikde na slovensku a v žiadnej počítačovej
> > > > literatúre, ktorú som doteraz videl zavedený
> > >
> > > http://sk.wikipedia.org/wiki/Hostname
> > > http://emenem.szm.com/net/tcpip.doc
> > > http://support.microsoft.com/kb/314067/sk
> > >
> > > mám ďalej googliť?
> > >
> > nehovoril som že sa to nepoužíva, hovoril som že termín nie je nikde
> > zavedený
> 
> Aha. Tu je asi hlavný problém. Čo si predstavuješ pod pojmom "zavedený"?

Aby bolo jasné, prečo sa pýtam, tak preto, lebo tomu fakt nerozumiem:
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=zaveden%C3%BD
http://slovnik.juls.savba.sk/?w=zaveden%C3%BD

-- 
+-------------------------------------------+
| Marcel Telka  e-mail:  marcel telka sk |
|        homepage: http://telka.sk/ |
|        jabber:  marcel jabber sk |
+-------------------------------------------+


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]