Re: =?UTF-8?B?SG9zdGl0ZcS+?=Dňa 03.02.2010 23:34, Marcel Telka  wrote / napísal(a):
On Wed, Feb 03, 2010 at 11:21:40PM +0100, Marcel Telka wrote:
On Wed, Feb 03, 2010 at 12:56:25PM +0100, Peter Mraz wrote:
Dňa 3. februára 2010 11:44, Marcel Telka<marcel telka sk>  napísal(-a):
On Wed, Feb 03, 2010 at 11:19:20AM +0100, Peter Mraz wrote:
3. termín hostiteľ nie je nikde na slovensku a v žiadnej počítačovej
literatúre, ktorú som doteraz videl zavedený
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hostname
http://emenem.szm.com/net/tcpip.doc
http://support.microsoft.com/kb/314067/sk

mám ďalej googliť?

nehovoril som že sa to nepoužíva, hovoril som že termín nie je nikde
zavedený
Aha. Tu je asi hlavný problém. Čo si predstavuješ pod pojmom "zavedený"?
Aby bolo jasné, prečo sa pýtam, tak preto, lebo tomu fakt nerozumiem:
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=zaveden%C3%BD
http://slovnik.juls.savba.sk/?w=zaveden%C3%BD

zaviesť termín znamená zadefinovať ho t. j. vysvetliť čo znamená pred tým resp. pri tom ako ho prvý krát použiješ.

To znamená, že keď píšem nejaký článok tak napíšem Hostiteľ (z anglického slova Host) znamená uzol v sieti, ktorý má pridelenú svoju adresu či už číselnú alebo mennú. Ideálne by to bolo urobiť na takom mieste kde je to ľahko vyhľadateľné - čiže na wikipédii alebo wikislovníku - viac nechcem poprípade poslať túto definíciu aj do ďalších slovníkov
potom každý kto si otvorí google a napíše hostiteľ, nájde si túto definíciu

takto by sme mali postupovať vždy keď vymyslíme nové slovo, ktoré ešte nemá slovenský ekvivalent
[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]