Re: =?utf-8?B?SG9zdGl0ZcS+?=On Thu, Feb 04, 2010 at 01:37:52PM +0100, Peter Mráz wrote:
> Dňa 04.02.2010 00:44, Marcel Telka wrote / napísal(a):
>> Čo hovoríš na takéto zavedenie hostiteľa?
>> http://www.kgptour.tuke.sk/informacne_systemy_skript%20_1.pdf (str. 72)
>> http://slovnik.azet.sk/?q=calculateur-h%C3%B4te&l=fr-sk
>> http://referaty.atlas.sk/ostatne/informatika/9345/?page=2
>>
>> Ako hlavný problém (ne)zavedenia hostiteľa vidím to, že je to už pomerne
>> dávno bežne používaný pojem a väčšina literatúry slovo hostiteľ už nepovažuje
>> za potrebné ani definovať. Jednoducho ho použijú. To, že v oficiálnych
>> slovníkoch táto definícia významu "hostiteľ" nie je, je len prechodný
>> jav. Verím tomu, že napr. okno nebolo v slovníkoch hneď od začiatku
>> nijako špeciálne zavedené. Do slovníka sa s tým pre nás zaujímavým
>> významom dostalo až potom, ako všetci už dávno nazývali oknom toto:
>> "ohraničená oblasť zobrazujúca sa na prac. ploche používateľského
>> rozhrania počítača"
>>
>> http://slovnik.juls.savba.sk/?w=okno
>>
>>  
> mimochodom podľa anglickej wikipédie host je od hostiť službami 
> (sieťovými a aplikačnými) a nie "hostiť sieť" ako sa uvádza v prvom 
> zdroji -hodnovernosť zdroja je pri zavádzaní nového pojmu dôležitá

Prepáč, ale trošku zavádzaš.

Wikipedia je len jedným zo zdrojov a hovorí toto
(http://en.wikipedia.org/wiki/Host_%28network%29):
- ... is a computer connected to the Internet - or more generically - to
 any type of data network

Podľa Merriam-Webster (http://www.merriam-webster.com/dictionary/host):
- a computer that controls communications in a network or that
 administers a database

Podľa Free On-Line Dictionary Of Computing (http://foldoc.org/host):
- A computer connected to a network

Podľa WordNet 2.0
(ftp://ftp.cogsci.princeton.edu/pub/wordnet/2.0/WordNet-2.0.tar.gz):
- a computer that provides client stations with access to files and
 printers as shared resources to a computer network

-- 
+-------------------------------------------+
| Marcel Telka  e-mail:  marcel telka sk |
|        homepage: http://telka.sk/ |
|        jabber:  marcel jabber sk |
+-------------------------------------------+


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]