Re: =?utf-8?B?SG9zdGl0ZcS+?=On Wed, Feb 03, 2010 at 11:49:52PM +0100, Peter Mráz wrote:
> zaviesť termín znamená zadefinovať ho t. j. vysvetliť čo znamená pred 
> tým resp. pri tom ako ho prvý krát použiješ.

Kde je takto definovaný (alebo presnejšie: zavedený) termín "zaviesť
termín"?

>
> To znamená, že keď píšem nejaký článok tak napíšem Hostiteľ (z 
> anglického slova Host) znamená uzol v sieti, ktorý má pridelenú svoju 
> adresu či už číselnú alebo mennú. Ideálne by to bolo urobiť na takom 
> mieste kde je to ľahko vyhľadateľné - čiže na wikipédii alebo 

Ako sa takéto veci zavádzali predtým, ako vznikol internet?

> wikislovníku - viac nechcem poprípade poslať túto definíciu aj do 
> ďalších slovníkov
> potom každý kto si otvorí google a napíše hostiteľ, nájde si túto definíciu
>
> takto by sme mali postupovať vždy keď vymyslíme nové slovo, ktoré ešte 
> nemá slovenský ekvivalent

Táto veta trochu nedáva zmysel, ale to je jedno, tuším, čo chceš
povedať.

Čo hovoríš na takéto zavedenie hostiteľa?
http://www.kgptour.tuke.sk/informacne_systemy_skript%20_1.pdf (str. 72)
http://slovnik.azet.sk/?q=calculateur-h%C3%B4te&l=fr-sk
http://referaty.atlas.sk/ostatne/informatika/9345/?page=2

Ako hlavný problém (ne)zavedenia hostiteľa vidím to, že je to už pomerne
dávno bežne používaný pojem a väčšina literatúry slovo hostiteľ už nepovažuje
za potrebné ani definovať. Jednoducho ho použijú. To, že v oficiálnych
slovníkoch táto definícia významu "hostiteľ" nie je, je len prechodný
jav. Verím tomu, že napr. okno nebolo v slovníkoch hneď od začiatku
nijako špeciálne zavedené. Do slovníka sa s tým pre nás zaujímavým
významom dostalo až potom, ako všetci už dávno nazývali oknom toto:
"ohraničená oblasť zobrazujúca sa na prac. ploche používateľského
rozhrania počítača"

http://slovnik.juls.savba.sk/?w=okno

-- 
+-------------------------------------------+
| Marcel Telka  e-mail:  marcel telka sk |
|        homepage: http://telka.sk/ |
|        jabber:  marcel jabber sk |
+-------------------------------------------+


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]