Re: =?utf-8?B?SG9zdGl0ZcS+?=On Wed, Feb 03, 2010 at 11:19:20AM +0100, Peter Mraz wrote:
> Dňa 3. februára 2010 9:28, Marcel Telka <marcel telka sk> napísal(-a):
> > Sorry, ale nepamätám sa na žiaden, okrem toho, že sa Ti zdá, že host ->
> > hostiteľ nie je dobrý preklad. Zabudol som na nejaký vecný argument?
> >
> 
> tak ti ich skúsim pripomenúť
> 1. Host je v programoch niekedy skrátením slova hostname - viď IP, host or

Nemyslím, že to je skratka. To by museli potvrdiť autori programu.

> network - tu sa slovom host myslí menná adresa počítača keby to mal byť host
> tak tam bude len host or network

Je to možné. Mali by to potvrdiť (a prípadne aj opraviť) autori.

> 
> pre aspon 2 ludí tu je hostiteľ je príjemca pre cudzopasníkov a nie niečo čo
> súvisí s počítačmi

Ok. Jasné. KSSJ však takúto definíciu neuvádza:

http://slovnik.juls.savba.sk/?w=hostite%C4%BE
1. kto hostí, častuje: h. nás pozval k stolu
2. kto má niekoho ako hosťa (na pobyt ap.): h. majstrovstiev, delegácie;

Samozrejme, definícia z KSSJ nevylučuje, že hostiteľ hostí
cudzopasníkov. Takže nevidím žiaden problém.

BTW, hostiteľ ako príjemca cudzopasníkov je jeden z významov toho slova.
Aj pre mňa.

> 
> 3. termín hostiteľ nie je nikde na slovensku a v žiadnej počítačovej
> literatúre, ktorú som doteraz videl zavedený

http://sk.wikipedia.org/wiki/Hostname
http://emenem.szm.com/net/tcpip.doc
http://support.microsoft.com/kb/314067/sk

mám ďalej googliť?

> 4. podľa definície v anglickej wikipédii je to uzol v sieti

to sedí. Hostiteľ (po slovensky) je tiež uzol v sieti (network node).

> 5. na niektorých slovenských stránkach sa používa host a skloňuje sa to

internet znesie veľa :-(

> 
> myslím že sú to argumenty nie - alebo si pod argumentami predstavujem niečo
> čo nimi nie je

áno sú. Keďže som ich vyvrátil, nepovažoval som ich ďalej za relevantné.

> druhá vec je že všetky si sa pokúsil vyvrátiť - ale nepresvedčil si ma

Ok. S tým veľa neurobím.

-- 
+-------------------------------------------+
| Marcel Telka  e-mail:  marcel telka sk |
|        homepage: http://telka.sk/ |
|        jabber:  marcel jabber sk |
+-------------------------------------------+


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]