Re: Ako je to so =?UTF-8?B?emHEjWxlxYhvdmFuw61tPw==?=Dňa 18.03.2010 17:46, Marcel Telka  wrote / napísal(a):
On Thu, Mar 18, 2010 at 03:40:11PM +0100, Peter Mraz wrote:
ale vráťme sa k môjmu pôvodnému mailu, v ktorom som navrhoval zostaviť plán
revízií, pretože tento nárazový spôsob, ktorým to robíme teraz je podľa mňa
neefektívny. Kým prebehne revízia posledného modulu tak Gnome bude o 4
vydania pred nami a môžme začať odznova a k ludom sa nasa práca za veeeľmi
dlhý čas.

Znova ->  chceme aby si začlenil všetky moduly bez ohľadu na to či prešli
revíziou alebo nie. Revíziu budeme robiť po začlenení. Ako si sám uviedol,
začlenenie je otázka pár sekúnd/ minút.

Niekoľkokrát tu odznelo, že čiastočne dobrý preklad je lepší než žiadny a
týmto heslom sa navrhujem riadiť a potom budeme všetci spokojní. Za
čiastočne dobrý preklad považujme taký, v ktorom boli dopreložené a
skontrolované novopreložené reťazce pričom vôbec nemusia byť kontrolované
finálnym kontrolórom - ako si sa myslím nazval.
Tu sa náš pohľad na vec rozchádza.

ok to sa môže stať ale ak takýto názor majú viacerý tak by si ho nemal ignorovať.
Prosím ostatných s rovankým názorom aby sa vyjadrili.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]