Re: Re: Ako je to so =?utf-8?B?emHEjWxl?= =?utf-8?B?xYhvdmFuw61tPw==?=On Thu, Mar 18, 2010 at 03:40:11PM +0100, Peter Mraz wrote:
> ale vráťme sa k môjmu pôvodnému mailu, v ktorom som navrhoval zostaviť plán
> revízií, pretože tento nárazový spôsob, ktorým to robíme teraz je podľa mňa
> neefektívny. Kým prebehne revízia posledného modulu tak Gnome bude o 4
> vydania pred nami a môžme začať odznova a k ludom sa nasa práca za veeeľmi
> dlhý čas.
> 
> Znova - > chceme aby si začlenil všetky moduly bez ohľadu na to či prešli
> revíziou alebo nie. Revíziu budeme robiť po začlenení. Ako si sám uviedol,
> začlenenie je otázka pár sekúnd/ minút.
> 
> Niekoľkokrát tu odznelo, že čiastočne dobrý preklad je lepší než žiadny a
> týmto heslom sa navrhujem riadiť a potom budeme všetci spokojní. Za
> čiastočne dobrý preklad považujme taký, v ktorom boli dopreložené a
> skontrolované novopreložené reťazce pričom vôbec nemusia byť kontrolované
> finálnym kontrolórom - ako si sa myslím nazval.

Tu sa náš pohľad na vec rozchádza.

-- 
+-------------------------------------------+
| Marcel Telka  e-mail:  marcel telka sk |
|        homepage: http://telka.sk/ |
|        jabber:  marcel jabber sk |
+-------------------------------------------+


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]