=?UTF-8?B?UmU6IFJlOiBBa28gamUgdG8gc28gemHEjWxlxYhvdmFuw61tPw==?=2010/3/18 Marcel Telka <marcel telka sk>:
> Otázka položená nebola. A aj keby bola, nemám k tomu teraz viac čo dodať.

Teda ju formulujem: Aké sú požiadavky, aby kontrolór dostal súhlas
koordinátora stať sa začleňovateľom?

> Ok. Transparentne pravidlá budú, keď bude viac času. Nemá zmysel s tým
> teraz strácať čas (a hlavne s takýmito diskusiami). Radšej sa sústreďme
> na GNOME 2.30.

Nechcem diskutovať, prosím len odpoveď. Nebudem sa vyjadrovať k tomu,
že bude 2.30.1 atď., sústreďme sa na najbližšie vydanie (súhlasím).

S pozdravom
~~helix84


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]