=?ISO-8859-2?Q?Re=3A_Re=3A_Ako_je_to_so_za=E8le=F2ovan=EDm=3F?=ok toto teda počká do apríla.

ale vráťme sa k môjmu pôvodnému mailu, v ktorom som navrhoval zostaviť plán revízií, pretože tento nárazový spôsob, ktorým to robíme teraz je podľa mňa neefektívny. Kým prebehne revízia posledného modulu tak Gnome bude o 4 vydania pred nami a môžme začať odznova a k ludom sa nasa práca za veeeľmi dlhý čas.

Znova - > chceme aby si začlenil všetky moduly bez ohľadu na to či prešli revíziou alebo nie. Revíziu budeme robiť po začlenení. Ako si sám uviedol, začlenenie je otázka pár sekúnd/ minút.

Niekoľkokrát tu odznelo, že čiastočne dobrý preklad je lepší než žiadny a týmto heslom sa navrhujem riadiť a potom budeme všetci spokojní. Za čiastočne dobrý preklad považujme taký, v ktorom boli dopreložené a skontrolované novopreložené reťazce pričom vôbec nemusia byť kontrolované finálnym kontrolórom - ako si sa myslím nazval.

Dňa 18. marca 2010 15:20, Marcel Telka <marcel telka sk> napísal(-a):
On Thu, Mar 18, 2010 at 03:14:26PM +0100, helix84 wrote:
> 2010/3/18 Marcel Telka <marcel telka sk>:
> > Otázka položená nebola. A aj keby bola, nemám k tomu teraz viac čo dodať.
>
> Teda ju formulujem: Aké sú požiadavky, aby kontrolór dostal súhlas
> koordinátora stať sa začleňovateľom?

Napísal som nižšie: Transparentne pravidlá budú, keď bude viac času.

Teraz na ich exaktnú formuláciu nemám čas.

>
> > Ok. Transparentne pravidlá budú, keď bude viac času. Nemá zmysel s tým
> > teraz strácať čas (a hlavne s takýmito diskusiami). Radšej sa sústreďme
> > na GNOME 2.30.
>
> Nechcem diskutovať, prosím len odpoveď. Nebudem sa vyjadrovať k tomu,
> že bude 2.30.1 atď., sústreďme sa na najbližšie vydanie (súhlasím).

--
+-------------------------------------------+
| Marcel Telka   e-mail:   marcel telka sk  |
|                homepage: http://telka.sk/ |
|                jabber:   marcel jabber sk |
+-------------------------------------------+
_______________________________________________[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]