Re: =?UTF-8?B?SG9zdGl0ZcS+?=Dobrý deň, som členom tímu, ktorý prekladá pracovné prostredie počítačového operačného systému.

Mám niekoľko otázok.
Na internetových stránkach narážam na slovo firewall - existuje pre neho nejaký slovenský ekvivalent? Rovnako slovo "host", ktoré sa na niektorých stránkach neprekladá ale skloňuje na iných sa prekladá ako hostiteľ - nikde som však v slovenskom jazyku nenašiel definíciu slova hostiteľ, ktorá by ho definovala ako termín z oblasti informatiky

Takýchto slov, na ktoré pri preklade narážam je viac. S kým môžem konzultovať, správnosť prekladu a vhodnosť použitého termínu? V prípade, že by sme chceli používať slovo hostiteľ ako preklad technického termínu host (uvádzam iba ako príklad), ako máme postupovať?

Dňa 12.02.2010 20:16, Marcel Telka  wrote / napísal(a):
On Thu, Feb 11, 2010 at 01:46:49PM +0100, Peter Mraz wrote:
Anglické pomenovanie hardvéru alebo softvéru na oddelenie sietí *firewall *(s
doslovným významom "požiarna stena") sa prevzalo do slovenčiny v tejto
podobe a takto je spracované aj v najnovšom vydaní Veľkého slovníka cudzích
slov z r. 2008. Slovo *firewall *je v slovenčine neživotné podstatné meno
mužského rodu a skloňuje sa podľa vzoru *dub*, napr. *z firewallu,
o firewalle. *V spomínanom slovníku nájdete aj cudzie slovo *host *(podstatné
meno, mužský rod, vzor *dub*)* *lexikograficky spracované ako termín
z výpočtovej techniky. Pomenúva sa ním fyzické médium, napr. pevný disk,
hlavný počítač, alebo akékoľvek zariadenie na sieti, ktoré má vlastnú
adresu. Namiesto anglického prídavného mena *host *sa však v jazykovej praxi
bežne používa slovenský ekvivalent *hostiteľský*, napr. *hostiteľský zdroj,
hostiteľský počítač *a pod. Z jazykového hľadiska nič nebráni ani
prekladaniu podstatného mena *host *ako *hostiteľ. *V súčasných príručkách
je síce slovo *hostiteľ *zatiaľ spracované iba ako pomenovanie osoby, ale
obohacovanie slov o nové významy (na základe podobnosti) je bežný spôsob
rozširovania slovnej zásoby.
Ešte by pre zaujímavosť bolo dobré vidieť text, na ktorý reagovali.
Môžeš ho, prosím, sem preposlať?

Ďakujem.
[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]