Re: =?UTF-8?B?SG9zdGl0ZcS+?=Dňa 09.02.2010 14:29, Marcel Telka  wrote / napísal(a):
On Mon, Feb 08, 2010 at 08:16:20PM +0100, Peter Mráz wrote:
Dňa 08.02.2010 19:10, Marcel Telka  wrote / napísal(a):
On Thu, Feb 04, 2010 at 01:37:52PM +0100, Peter Mráz wrote:
mimochodom podľa anglickej wikipédie host je od hostiť službami
(sieťovými a aplikačnými) a nie "hostiť sieť" ako sa uvádza v prvom
zdroji -hodnovernosť zdroja je pri zavádzaní nového pojmu dôležitá

Prepáč, ale trošku zavádzaš.


v čom zavádzam že slovo host je od hostiť službami - to som vyvodil z
Hm. Táto veta je ťažko zrozumiteľná :-(; snáď som ju pochopil správne...

druhej vety na wikipédii: A network host can host information resources
as well as application software for providing network services.
Všimni si slovo "can". Tá vete nie je o definícii slova host. Je o tom,
čo všetko môže host robiť.

čo takto webhost - to je podľa mňa počítač ktorý ponúka webové služby z
toho vznikol aj webhosting
Nie som si istý, či som sa niekedy so slovom webhost stretol...Wikipedia je len jedným zo zdrojov a hovorí toto
(http://en.wikipedia.org/wiki/Host_%28network%29):
- ... is a computer connected to the Internet - or more generically - to
    any type of data network

Podľa Merriam-Webster (http://www.merriam-webster.com/dictionary/host):
- a computer that controls communications in a network or that
    administers a database

Podľa Free On-Line Dictionary Of Computing (http://foldoc.org/host):
- A computer connected to a network

Podľa WordNet 2.0
(ftp://ftp.cogsci.princeton.edu/pub/wordnet/2.0/WordNet-2.0.tar.gz):
- a computer that provides client stations with access to files and
    printers as shared resources to a computer network


Pokial viem ale celý internet protokol a myslím že aj pojem host bude v
niektorom z rfc-čiek - v http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt
Uff. Ďalšia ťažko pochopiteľná veta. Mohol by si, prosím, písať
zrozumiteľnejšie? Mám občas obavy, že nepochopím správne, čo si myslel.
Ďakujem.

The host is a domain name of a network host, or its IPv4 address as a
    set of four decimal digit groups separated by ".".
Toto, čo tu cituješ, je definícia syntaxe/gramatiky pre nejaké konkrétne
účely daného RFC. To nie je definícia slova host a jeho významu.

tu je host definovaný pomocou pojmu nework host - toto môže viesť k dvom záverom
1. host naozaj nemá poriadnú definíciu
2. že angličan vie čo si má pod slovami network host predstaviť a automaticky to chápe ako sieťový uzol alebo niečo v tom zmysle
A čo si má angličan predstaviť pod pojmom "sieťový uzol" (network node)?

Ale ja som ti podal moju argumentáciu aj navrhol riešenie - nie je pre teba ani jedno prijateľné?
Prepáč, ale zase píšeš nekonkrétne. Ktoré riešenie? Myslím, že si ich
navrhoval viacero, takže neviem, ktoré konkrétne máš teraz na mysli. Aby
som bol konkrétny, tak si spomínam minimálne na dve: neprekladať to,
resp. prekladať to ako počítač.

prezri si ML - určite na nich narazíš
v zmysle múdrejší ustúpi budem prekladať slovo host tak ako si to želáš - lebo ma táto diskusia už nudí
keď budeš začleňovať firestarter tak daj vedieť prepíšem to.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]