Re: =?utf-8?B?SG9zdGl0ZcS+?=On Tue, Feb 02, 2010 at 07:57:33AM +0100, Peter Mraz wrote:
> Dňa 2. februára 2010 1:39, Marcel Telka <marcel telka sk> napísal(-a):
> > /etc/hosts je súbor (bez ohľadu na jeho názov), ktorý pre jednotlivých
> > hostiteľov priradí hostname (názov hostiteľa) a jeho IP adresu.
> >
> > Inými slovami, /etc/hosts hovorí o tom, že napr. hostiteľ "127.0.0.1" a
> > hostiteľ "localhost" je vlastne to isté (ten istý hostiteľ), len jedno
> > je IP adresa hostiteľa a druhé je meno hostiteľa. Obidve alfanumerické
> > sekvencie popisujú (alebo označujú) toho istého hostiteľa.
> >
> > Pozn.: Meno "localhost" zvolené v príklade vyššie nie je úplne
> > najšťastnejšie, pretože hovorí o miestnom hostiteľovi s názvom
> > "miestnyhostiteľ". Asi som mal vybrať iný príklad.
> >
> 
> ok a čo hostname "www.gymkremnica.edu.sk"?

Hostname www.gymkremnica.edu.sk je názov hostiteľa
www.gymkremnica.edu.sk. Na aký problém si chcel poukázať?

-- 
+-------------------------------------------+
| Marcel Telka  e-mail:  marcel telka sk |
|        homepage: http://telka.sk/ |
|        jabber:  marcel jabber sk |
+-------------------------------------------+


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]