Re: =?utf-8?B?cMOtc2FuaWUgcG9kxI1pYXJrb3Zu?= =?utf-8?B?w61rb3Y=?=On Mon, Feb 01, 2010 at 11:10:17PM +0000, Laco Gubík wrote:
> Ahoj
> 
> 2010/2/1 Marcel Telka <marcel telka sk>:
> > Ahoj,
> >
> > Toto je vec, ktorá by mala byť primárne na Prekladateľovi.
> > Najdôležitejšie je, aby:
> >
> > 1. tam, kde je podčiarknuté písmeno v originále, bolo podčiarknuté aj v
> > preklade a naopak
> Aka je argumentacia pre toto pravidlo ?
> To je dovod tejto diskusie.

Myslím, že toto nebol pôvodný dôvod diskusie, ale to by musel potvrdiť
Peter. Možno som jeho mail zle pochopil...

Je možné ale, že som to napísal nepresne. Mal som na mysli to, že
prekladaný reťazec (t.j. väčšinou msgid), ktorý obsahuje podčiarkovník
ako klávesovú skratku, by mal obsahovať podčiarkovník aj v preloženom
reťazci, t.j. v msgstr. A naopak, ak v msgid podčiarkovník nie je, nemal
by byť ani v msgstr.

Nemal som na mysli to, že podčiarkovník má byť presne na tom istom
mieste v msgid aj v msgstr, t.j. napr. že ak je v msgid podčiarknuté
prvé písmeno, že aj v msgstr musí byť podčiarknuté práve prvé písmeno.


-- 
+-------------------------------------------+
| Marcel Telka  e-mail:  marcel telka sk |
|        homepage: http://telka.sk/ |
|        jabber:  marcel jabber sk |
+-------------------------------------------+


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]