Re: [gnome-nl] Oproer in de de cd/dvd-werkplaats



Op ma, 04-09-2006 te 17:55 +0200, schreef Martin van Boven:
> Jan Claeys wrote: 
> > Het venster dat je opent met die menukeuze wordt gebruikt om de CD samen
> > te stellen.  Pas als je daar klaar mee bent kies je voor het branden
> > ervan op CD (wat weer een ander venster opent).  Ik snap dus niet goed
> > waarom je in het eerste geval geen 'samenstellen' zou mogen gebruiken en
> > in het tweede wel 'branden'?

> Hm, begrijpen we elkaar wel?
> 
> Ik bedoel dat "maken" = "samenstellen" + "branden".
> Ik vermoed dat praktisch alle gebruikers (met deze terminolgie) willen
> "maken", en niet alleen maar "samenstellen", en dus achter elkaar beide
> stappen zullen doorlopen.

(zie beneden)

> Daarmee vind ik "maken" op die plek in het menu logischer dan
> "samenstellen".  Het is alleen de verzelfstandiging "maker" die ik
> minder fraai vind.

Dat op z'n minst ja.
De naam van het samenstellingsvenster moet dan wel anders zijn...  :)

> Dat de door mij veronderstelde logica van "de meeste gebruikers
> onderscheiden alleen "maken", niet "samenstellen" en "branden"" lijkt te
> worden weerlegd door de gewoonte van Gnome om alsmaar ongevraagd
> verwarrende nieuwe windows te openen is een aparte discussie.
> Laten we die hier niet voeren. ;-)

Eens je zo'n CD-samenstelling ook kan opslaan wordt het niet zo evident
meer, maar goed, dat is momenteel inderdaad nog niet mogelijk, dacht ik.


-- 
Jan Claeys




[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]