Re: [gnome-nl] Oproer in de de cd/dvd-werkplaatsJan Claeys wrote:
> Op zo, 03-09-2006 te 23:41 +0200, schreef Wouter Bolsterlee:
> 
>>Er was sprake van enige verwarring in de vertaling van "cd/dvd-maker"
>>en "cd/dvd-werkplaats". Twee zaken zijn aan de orde:
>>
>>1. Hoofdlettergebruik
>>
>>  Aan het begin van een zin hoort een hoofdletter. Als je een
>>afkorting normaal gesproken met een kleine letter spelt, krijgt die
>>aan het begin van een zin natuurlijk wél een hoofdletter. Daarnaast is
>>het afwisselende hoofdlettergebruik in termen als "dvd+R DL" niet
>>bepaald fraai; in dit geval is "DVD+R DL" veel mooier.
>>
>>  De wijzigingen die ik heb doorgevoerd, kun je bekijken op:
>>
>>http://cvs.gnome.org/viewcvs/nautilus-cd-burner/po/nl.po?r1=1.34&r2=1.35
> 
> 
> Nu heb je nog steeds soms 'cd' en 'dvd', en soms 'CD' en 'DVD', zo
> consistent vind ik dat dus niet. ;-)
> 
> 
> Persoonlijk vind ik "altijd hoofdletters" de enige juiste manier, en wel
> om de volgende redenen:
> 
>    * zo schrijft de uitvinder en eigenaar van de merknaam het (een
>     klein beetje respect mag ook wel)
>    * het staat ook zo op alle verpakkingen ervan die ik kan vinden
>     (herkenbaarheid is belangrijk)
>    * het is de enige manier om consistent te zijn met de benamingen
>     van allerlei verwante producten zoals CD-R, DVD+RW, etc.
> 
> 
> 
>>2. Cd/dvd-maker versus cd/dvd-werkplaats
>>
>>  Nautilus en nautilus-cd-burner gebruikten de beide hierboven
>>genoemde termen. Het spreekt voor zich dat we één vaste vertaling
>>moeten hanteren. Om de inconsistentie op te lossen heb ik er nu overal
>>"dvd/dvd-maker" van gemaakt. Deze keuze stuitte echter op hevige
>>kritiek van een zeker heer Van Schouwen [1], die direct de
>>vergelijking met het tenenkrommende "bestandsbeheerder" maakte. Andere
>>deelnemers aan de discussie deelden echter mijn keuze voor
>>cd/dvd-maker. Momenteel zijn de vertalingen van nautilus en
>>nautilus-cd-burner in CVS consistent; dat is alvast een verbetering.
> 
> 
> Ik vind 'maker' wel nogal "algemeen" klinken ('maken', 'doen', e.d. zijn
> van die woorden die heel veel betekenissen kunnen hebben...), maar ik
> zie ook niet meteen een beter woord.
> 
> Een iets correctere beschrijving zou 'samensteller' zijn, maar of dat nu
> echt beter klinkt? Misschien 'CD/DVD samenstellen' (dan hebben we
> meteen een infinitief, zoals het hoort in de menu's ;-) )?
> 
> 
Als de richtlijn is infinitieven te gebruiken, dan vind ik "maken" juist
weer beter.
Het is (denk ik) een kwestie van gevoel, maar voor mij vallen in de
context van het branden van CD's "samenstellen" en "branden" onder
"maken", en is dat ook wat nautilus-cd-burner je doen laat.

Gr.,
Martin[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]