Re: [gnome-nl] Nautilus vertaling bijna klaarOp vrijdag 10-09-2010 om 09:40 uur [tijdzone +0200], schreef Hannie:

> 
> aldus mag wijzigen: 
> ========= 
> Instelling voor het al dan niet afspelen van een fragment van een
> geluidsbestand 
> bij het bewegen van de muispijl over een bestandspictogram. Indien 
> ingesteld op ‘always’ wordt het geluid altijd afgespeeld, zelfs als
> het 
> bestand zich bevindt op een server op afstand. Indien ingesteld op
> ‘local_only’ 
> worden er alleen geluidsfragmenten afgespeeld op lokale
> bestandssystemen. Indien 
> ingesteld op ‘never’ wordt er nooit een geluidsfragment afgespeeld. 
> ========= 
> Vraag 1: 
> Toen ik het de eerste keer las had ik geen idee wat er bedoeld werd
> met 'snelheidsafweging'. 
> Ik heb er 'instelling voor het al dan niet enz.' van gemaakt, maar
> weet niet of dat beter is. 

‘Instelling voor het afspelen van…’ is wellicht al duidelijk genoeg.

> Gaarne commentaar. 
> Vraag 2: 
> ...fragment van een geluidsbestand/geluidsfragment
> i.p.v. ...voorproefje (op diverse plaatsen gewijzigd). 
> Zelf vind ik dat beter, maar ik wil graag weten of ik dit zo mag
> wijzigen. 

Geluidsfragment is korter en bondiger. Dat lijkt me goed.

> Vraag 3: 
> Indien i.p.v. als...dan. Is men het daar mee eens, of is als...dan
> toch te prefereren? 

‘Indien’ is niet verkeerd maar eigenlijk gewoon een moeilijk woord voor
‘Als’. Ik heb geen uitgesproken voorkeur.

groeten,

-- 
Reinout van Schouwen
[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]