Re: [gnome-nl] Nautilus vertaling bijna klaarOp donderdag 09-09-2010 om 11:57 uur [tijdzone +0200], schreef Hannie:
> 106, 107 en 108 (an older, a newer, another). Wat komt hier achter te 
> staan? Een oudere map/een ouder bestand o.i.d.?

Volgens mij betreft dit slecht vertaalbare zinsdelen in een
dialoogvenster.

Dit is recent op gnome-i18n besproken (zie ook de antwoorden):
http://mail.gnome.org/archives/gnome-i18n/2010-September/msg00044.html

> 410 en 502: Mogelijke waarden zijn: ‘size’, ‘type’, ‘date_modified’ - 
> Moeten deze woorden wel of niet vertaald worden?

Niet vertalen (GConf). Zie het antwoord van Reinout.

> 520: Mogelijke waarden zijn ‘list_view’, ‘icon_view’ en ‘compact_view’. 
> - wel of niet vertalen?

Niet vertalen (GConf). Zie het antwoord van Reinout.

> 496 t/m 499: hierover heb ik een aparte mail naar deze lijst gestuurd.

Welke strings waren dit?

> 779, 780, 801: T_rash Time - moet dit 'weggooitijdstip' zijn? Ik kan 
> iets dergelijks nergens vinden in Nautilus.

Ik gok dat jouw vertaling de lading wel dekt.

> 983: By Trashed Date - weggooidatum/datum waarop iets naar de prullenbak 
> is verplaatst?

Dit is waarschijnlijk het menu-item waarmee de sorteervolgorde gekozen
kan worden. De vertaling "Op weggooidatum" lijkt me correct hier. Ik zeg
dit zonder in de code te kijken, overigens.

    — Wouter

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]