[gnome-nl] Nautilus vertaling bijna klaarMet het vertalen van de laatste 6%, onvertaald en niet-gereed, van Nautilus ben ik bijna klaar. Ik heb zoveel mogelijk geprobeerd mijn Nautilus-versie (2.30.1) te raadplegen om zo consequent mogelijk te zijn. Toch zijn er nog een aantal strings waar ik advies voor nodig heb. Ik hoop dat iemand even de tijd kan vinden om mij hierbij te helpen. Het gaat om de volgende strings: 106, 107 en 108 (an older, a newer, another). Wat komt hier achter te staan? Een oudere map/een ouder bestand o.i.d.?

410 en 502: Mogelijke waarden zijn: ‘size’, ‘type’, ‘date_modified’ - Moeten deze woorden wel of niet vertaald worden?

520: Mogelijke waarden zijn ‘list_view’, ‘icon_view’ en ‘compact_view’. - wel of niet vertalen?

496 t/m 499: hierover heb ik een aparte mail naar deze lijst gestuurd.

779, 780, 801: T_rash Time - moet dit 'weggooitijdstip' zijn? Ik kan iets dergelijks nergens vinden in Nautilus.

983: By Trashed Date - weggooidatum/datum waarop iets naar de prullenbak is verplaatst?

Bij voorbaat dank voor de hulp.
Hannie
[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]