Re: prekladanie =?UTF-8?B?bsOhenZ1IEdOVSBHUEw=?=Dňa 28.02.2010 11:29, helix84  wrote / napísal(a):
2010/2/27 Peter Mráz<etkinator gmail com>:
2. GNU General Public License prekladáme ako Všeobecná verejná licencia
GNU.

ľudia všeličo zle preložia aj toto je nesprávny preklad správne má byť
podľa gpl.sk je to
Všeobecná zverejňovacia licencia GNU (v angličtine GNU General Public
License, ďalej len ako “GNU GPL” alebo “GPL”)
tam to robil pravnik (mám to z dobre overených zdrojov)
zverejnovacia mi tiez pride logickejsie
ked som si to dal do googlu tak takmer na každej stránke boli oba výrazy
pričom na niektorých je uvedený slovenský preklad v zátvorke a na niektorých
je to opačne - zopár stránok neuvádza anglický originál - čo je podľa mňa
chyba pretože jediný ten je záväzny.
Pochopil som to tak, že si názor nezmenil (podľa poslednej vety), len
opravuješ prípadný preklad názvu.

pochopil si správne
Existancia prekladu GPLv2 od Juraja Kolesára je ďalší dôvod, prečo
názov neprekladať.
Trochu súvislostí: Súčasné stránky gnu.sk má už zrejme pod kontrolou
SKLUG, presmerúvajú na gpl.sk, kde sa teraz nachádza preklad GPLv3 a
správne je označený ako informatívny. V minulosti obsahovala preklad
od Juraja Kolesára (archivovaný na [1]). K prekladu GPLv2 (na GNOME sa
vzťahuje myslím prevažne GPLv2) sa ešte stále možno odtiaľ dostať, ale
dôležitá vec je, čo autor napísal na pôvodnej stránke - "Pôvodná
anglická verzia licencie vychádza najmä z legislatívy USA a v pôvodnom
znení nie je priamo aplikovateľná v prostredí slovenskej legislatívy a
Autorského zákona (Zákon č.383/1997 Z.z.), preto preklad obsahuje
niekoľko zmien, ktoré sa týkajú najmä definície ,,počítačového
programu`` a ,,autorských práv``. Pôvodná myšlienka ochrany
,,slobodného softvéru`` však ostáva zachovaná. Ako autor tohoto
prekladu odporúčam na území SR zverejňovať ,,slobodný softvér`` na
základe tohoto prekladu ako samostatnej licencie. Vyhnete sa tak
prípadným sporom v interpretácii pôvodného anglického znenia."
Ide teda o zmenenú verziu dokonca nad rámec prekladu, adaptáciu -
samostatnú licenciu.

A to je problém prekladov vo všeobecnosti (ako píše FSF, pozri [2]) a
tohto obzvlášť. Je výhradným právom držiteľa autorských práv napísať
"zverejňujem toto dielo pod touto licenciou". My ako prekladatelia
nemáme právo preložiť to ako "zverejňujem toto dielo pod touto druhou
(podobnou, ale inou) licenciou".

To je môj podstatný argument, vyvráťte mi ho, prosím, inak ma
nepresvedčíte. Napriek tomu, že Juraj Kolesár robil preklad v
najlepšej viere a vy tam chcete vyhlásenie v najlepšej viere preložiť
slovenskými slovami, je jasné, že to nie je to, čo napísal autor.
Nenamietam voči tomu, aby sme písali niečo ako "toto dielo je
zverejnené pod GNU Gneneral Public License verzie 2 alebo neskoršej.
Nezáväzný preklad nájdete tam a tam pod názvom Všeobecná verejná
licencia GNU".

[1] http://web.archive.org/web/20070223053723/http://www.gnu.sk/
[2] http://www.gnu.org/licenses/translations.html

S pozdravom
~~helix84
v plnom rozsahu s tebou súhlasím
_______________________________________________
gnome-sk-list mailing list
gnome-sk-list gnome org
http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-sk-list[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]