Re: =?utf-8?B?TsOhdnJoIMSNLiAxOiBbUFBEUyAx?= =?utf-8?Q?=5D_Pravidl=C3=A1_prekladu_do_sloven=C4=8Diny?=On Tue, Apr 27, 2010 at 03:09:30PM +0200, Peter Mraz wrote:
> 1. je to také dlhé že sa mi to ani čítať nechce.

To je škoda. :-(

> 2. až po prečítaní pár odsekov so pochopil že ide o nejakú verziu slovnika.

Áno. Písal som to aj v doprovodnom maile:
http://mail.gnome.org/archives/gnome-sk-list/2010-April/msg00097.html

> 3. nemyslím že by to niekoho povzbudilo aby podával nejaké návrhy do
> slovníka.

To sa dá ťažko posúdiť takto dopredu. Ale možné to je.

> takže ak nedostanem stručný a jasný popis toho, ako slovník bude fungovať,
> som proti takejto forme slovníka - alebo čohokoľvek, čo to vlastne je.

Škoda, že si si utvoril názor bez toho, aby si si dokument prečítal.
Dokument je rozsiahly aj preto, že popisuje celý životný cyklus
fungovania "slovníka". Aj situácie, ktoré nemusia byť na prvý pohľad
zjavné, že môžu nastať, avšak ak nastanú, tak ich bude potrebné nejako
riešiť...

Samozrejme, pokiaľ bude PPDS 1 platné, nebude problém vytvoriť návod
(napr. niekde na wiki), ktorý bude popisovať najdôležitejšie kroky z
PPDS 1 jednoduchšou formou.

-- 
+-------------------------------------------+
| Marcel Telka  e-mail:  marcel telka sk |
|        homepage: http://telka.sk/ |
|        jabber:  marcel jabber sk |
+-------------------------------------------+


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]