Re: [gnome-nl] Release notes Gnome 3Hoi Reinout,

Reinout van Schouwen schreef op wo 06-04-2011 om 23:43 [+0200]:
> Op woensdag 06-04-2011 om 19:45 uur [tijdzone +0200], schreef Wouter
> Bolsterlee:
> > * Release notes heb ik voor de verandering maar eens onvertaald
> >   gelaten. Deze term wordt ook door Nederlandse bedrijven gebruikt
> >   en "uitgavenotities" of weet ik veel wat klinkt echt belabberd,
> >   vind ik.
> Ik noem het meestal ‘opmerkingen bij uitgave’ of
> ‘uitgave-opmerkingen’. 

Dat eerste zou ook wel kunnen wat mij betreft, maar ‘release notes’ is
tamelijk ingeburgerd voor zover ik weet.

Los daarvan: je hebt vast wel oenige vertalingen of knullige
constructies in mijn haastwerk gezien. Voel je vrij om verbeteringen
zonder overleg te committen naar de git-module ‘release-notes’
(gnome-3-0 branch).

Tot slot wil ik nog even wijzen op de (on)vindbaarheid van de release
notes, iets dat ik op de marketing-list heb aangekaart in deze thread:
http://mail.gnome.org/archives/marketing-list/2011-April/msg00025.html

    — Wouter

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]