Re: [gnome-nl] gcalctool-masterhannie kde nl schreef op do 07-04-2011 om 10:04 [+0200]:
> Van gcalctool snap ik helemaal niets. Ik had het helemaal voltooid en 
> ingediend. Op mijn pc heb ik het bestand
> gcalctool.master.nl16-1-11.po 
> staan. Dit bestand heeft 331 berichten. Ik meen dat ik er nog over 
> gemaild heb omdat een lagere versie 452 berichten had, een groot 
> verschil dus.
> Daarom begrijp ik niet dat er nu opeens slechts 61% vertaald zou
> zijn. 

Dat is inderdaad vreemd. De strings in master en gnome-3-0 lijken op het
eerste gezicht tamelijk hetzelfde op dit moment:

http://l10n.gnome.org/vertimus/gcalctool/gnome-3-0/po/nl (428 strings)
http://l10n.gnome.org/vertimus/gcalctool/master/po/nl (428 strings)

Daarvoor was het echter wel een ander verhaal:

http://l10n.gnome.org/vertimus/gcalctool/gnome-2-32/po/nl (259 strings)


> Zijn er dan daarna zoveel berichten toegevoegd aan de vertaling die ik
> voltooid had? 

De laatste vertaling op dit moment is deze:

  http://l10n.gnome.org/POT/gcalctool.master/gcalctool.master.nl.po

Deze is van jouw hand:

  "PO-Revision-Date: 2011-01-26 17:56+0100\n"
  "Last-Translator: Hannie Dumoleyn <hannie ubuntu-nl org>\n"

Dit is ook de vertaling die in de gnome-3-0 branch aanwezig is (zojuist
gecontroleerd door mij).

    — Wouter

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]