Re: [gnome-nl] Nautilus vertaling bijna klaarOp donderdag 09-09-2010 om 18:34 uur [tijdzone +0200], schreef Hannie
Lafeber-Dumoleyn:
> Ik ben toch zo blij met jullie prompte hulp (van jou en Wouter, die 
> reageerde op 'memo list').

We doen ons best. :)  Maar jij nog harder, zo te zien. Echt goed om te
zien hoe je vertalingen oppakt!

> De stringnummers komen uit Lokalize. Ik zal proberen de msgid's te 
> achterhalen.

De msgid's zijn niets anders dan de oorspronkelijke Engelse strings. Wat
Reinout daarnaast nog aangaf is dat de locatie van die strings (de
regels boven het origineel in het PO-bestand) van belang zijn om in de
code te kunnen zien wat er met een string bedoeld wordt. Ik het de
toepassing Lokalize niet, maar waarschijnlijk wordt deze informatie wel
getoond.

    — Wouter

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]