Re: [gnome-nl] Nautilus vertaling bijna klaarOp donderdag 09-09-2010 om 21:52 uur [tijdzone +0200], schreef Wouter
Bolsterlee:
> Op donderdag 09-09-2010 om 11:57 uur [tijdzone +0200], schreef Hannie:
> > 106, 107 en 108 (an older, a newer, another). Wat komt hier achter te 
> > staan? Een oudere map/een ouder bestand o.i.d.?
> 
> Volgens mij betreft dit slecht vertaalbare zinsdelen in een
> dialoogvenster.
> 
> Dit is recent op gnome-i18n besproken (zie ook de antwoorden):
> http://mail.gnome.org/archives/gnome-i18n/2010-September/msg00044.html

Het bijbehorende bug report vind je hier:
https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=628855

Zoals je kunt zien heb ik een opzetje gemaakt voor een patch waarmee dit
probleem hopelijk verholpen wordt.

    — Wouter

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]