Re: commit: r3629 - /gnome/master/desktop/gnome-system-monitor.po
20. september 2013 9:59 kirjutas Priit Laes <plaes plaes org>:
Siin räägitakse läbisegi protsesside tapmisest ja kõrvaldamisest..
Ma isegi ei teagi kumb neist parem variant oleks..
Omalt poolt veel pakuks protsesside surmamist ;)

"Tapmine" oleks justkui levinum... Kas gnoomi puhul on tapmisel ja kõrvaldamisel mingi sisuline erinevus ka?
Veel üks (vähem vägivaldne ;) variant oleks muidu "lõpetamine".


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]