commit: r3629 - /gnome/master/desktop/gnome-system-monitor.poAuthor: mattias
Date: Thu Sep 19 21:10:10 2013
New Revision: 3629

Log:
Uuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/gnome-system-monitor.po

Modified: gnome/master/desktop/gnome-system-monitor.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gnome-system-monitor.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gnome-system-monitor.po [utf-8] Thu Sep 19 21:10:10 2013
@@ -15,8 +15,8 @@
 "Project-Id-Version: gnome-system-monitor HEAD\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=system-";
 "monitor&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-13 07:45+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-03-13 20:45+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-09-18 11:26+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-09-19 18:38+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
@@ -24,6 +24,7 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
+"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
 
 msgid "System Monitor"
 msgstr "Süsteemijälgija"
@@ -37,24 +38,53 @@
 msgid "GNOME System Monitor"
 msgstr "GNOME süsteemijälgija"
 
+msgid "View and manage system resources"
+msgstr "Süsteemi ressursside kuvamine ja haldus"
+
+msgid ""
+"System Monitor is a process viewer and system monitor with an attractive, "
+"easy-to-use interface."
+msgstr ""
+"Süsteemijälgija on atraktiivse lihtsa kasutajaliidesega protsesside kuvaja "
+"ja monitoorija"
+
+msgid ""
+"System Monitor can help you find out what applications are using the "
+"processor or the memory of your computer, can manage the running "
+"applications, force stop processes not responding, and change the state or "
+"priority of existing processes."
+msgstr ""
+"Süsteemijälgija aitab teada saada, mis rakendused kasutavad arvuti "
+"protsessori jõudlust või mälu, sellega saab hallata töötavaid rakendusi, "
+"jõuga sulgeda mittetoimivaid protsesse ja muuta olemasolevate protsesside "
+"olekut või olulisust."
+
+msgid ""
+"The resource graphs feature shows you a quick overview of what is going on "
+"with your computer displaying recent network, memory and processor usage."
+msgstr ""
+"Ressursigraafikud annavad kiire ülevaate arvutiga toimuvast kuvades "
+"hiljutist võrgu-, mälu- ja protsessorikasutust."
+
 msgid "Kill process"
 msgstr "Kõrvalda protsess"
 
-msgid "Privileges are required to kill process"
-msgstr "Protsessi kõrvaldamiseks on vajalikud vastavad õigused"
+msgid "Privileges are required to control other users' processes"
+msgstr "Kasutaja protsesside juhtimiseks on vajalikud vastavad õigused"
 
 msgid "Renice process"
 msgstr "Muuda protsessi olulisust"
 
-msgid "Privileges are required to renice process"
-msgstr "Protsessi olulisuse muutmiseks on vajalikud vastavad õigused"
-
-msgid "View"
-msgstr "Vaade"
+msgid "Privileges are required to change the priority of processes"
+msgstr ""
+"Kasutaja protsesside olulisuse muutmiseks on vajalikud vastavad õigused"
 
 msgid "End _Process"
 msgstr "_Lõpeta protsess"
 
+msgid "Show process properties"
+msgstr "Protsessi omaduste kuvamine"
+
 msgid "Processes"
 msgstr "Protsessid"
 
@@ -79,8 +109,8 @@
 msgid "Total Received"
 msgstr "Kokku vastu võetud"
 
-msgid "Sent"
-msgstr "Saadetud"
+msgid "Sending"
+msgstr "Saatmine"
 
 msgid "Total Sent"
 msgstr "Kokku saadetud"
@@ -98,6 +128,9 @@
 msgid "_Name contains:"
 msgstr "_Nimi sisaldab:"
 
+msgid "_Find"
+msgstr "_Otsi"
+
 msgid "Case insensitive matching"
 msgstr "Tõstutundetu otsing"
 
@@ -106,6 +139,9 @@
 
 msgid "S_earch results:"
 msgstr "O_tsingutulemused:"
+
+msgid "_Close"
+msgstr "_Sulge"
 
 msgctxt "Menu item to Open 'Search for Open Files' dialog"
 msgid "Search for Open Files"
@@ -123,12 +159,73 @@
 msgid "Quit"
 msgstr "Lõpeta"
 
+msgid "_Refresh"
+msgstr "_Värskenda"
+
+msgid "_Active Processes"
+msgstr "_Aktiivsed protsessid"
+
+msgid "A_ll Processes"
+msgstr "_Kõik protsessid"
+
+msgid "M_y Processes"
+msgstr "_Minu protsessid"
+
+msgid "_Dependencies"
+msgstr "Näita _sõltuvusi"
+
+msgid "_Stop"
+msgstr "_Seiska"
+
+msgid "_Continue"
+msgstr "_Jätka protsessi"
+
+msgid "_End"
+msgstr "_Lõpeta"
+
+msgid "_Kill"
+msgstr "_Tapa"
+
+msgid "_Change Priority"
+msgstr "_Muuda tähtsust"
+
+msgid "Very High"
+msgstr "Väga kõrge"
+
+msgid "High"
+msgstr "Kõrge"
+
+msgid "Normal"
+msgstr "Tavaline"
+
+msgid "Low"
+msgstr "Madal"
+
+msgid "Very Low"
+msgstr "Väga madal"
+
+msgid "Custom"
+msgstr "Kohandatud"
+
+msgid "_Memory Maps"
+msgstr "_Mäluplaan"
+
+#. Translators: this means 'Files that are open' (open is not a verb here)
+msgid "Open _Files"
+msgstr "Avatud _failid"
+
+msgid "_Properties"
+msgstr "_Omadused"
+
 msgid "Open Files"
 msgstr "Avatud failid"
 
 msgid "System Monitor Preferences"
 msgstr "Süsteemijälgija eelistused"
 
+msgid "_Help"
+msgstr "A_bi"
+
 msgid "Behavior"
 msgstr "Käitumine"
 
@@ -153,17 +250,20 @@
 msgid "Graphs"
 msgstr "Graafikud"
 
+msgid "_Draw CPU chart as stacked area chart"
+msgstr "_CPU andmeid kuvatakse virnastatud graafikuna"
+
 msgid "_Show network speed in bits"
 msgstr "Võrguliiklust kuvatakes _bittides"
 
-msgid "_Draw CPU chart as stacked area chart"
-msgstr "_CPU andmeid kuvatakse virnastatud graafikuna"
-
 msgid "Show _all file systems"
 msgstr "Kuvatakse _kõiki failisüsteeme"
 
 msgid "File system i_nformation shown in list:"
 msgstr "Failisüsteemi _andmed, mida kuvatakse loendis:"
+
+msgid "_Cancel"
+msgstr "_Loobu"
 
 msgid "Change _Priority"
 msgstr "Muuda _tähtsust"
@@ -178,6 +278,9 @@
 "<small><i><b>Märkus:</b> Protsessi prioriteet on antud tema nice väärtusega. "
 "Madalam nice väärtus tähendab suuremat prioriteeti.</i></small>"
 
+msgid "A simple process and system monitor."
+msgstr "Lihtne protsesside ja süsteemi monitor."
+
 msgid "Show the Processes tab"
 msgstr "Protsesside saki kuvamine"
 
@@ -187,11 +290,8 @@
 msgid "Show the File Systems tab"
 msgstr "Failisüsteemide saki kuvamine"
 
-msgid "translator-credits"
-msgstr ""
-"Ivar Smolin <okul linux ee>, 2005-2009.\n"
-"Priit Laes <amd store20 com>, 2005, 2006.\n"
-"Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2012."
+msgid "Show the application's version"
+msgstr "Rakenduse versiooni kuvamine"
 
 msgid "Device"
 msgstr "Seade"
@@ -264,124 +364,6 @@
 msgid "Click to set graph colors"
 msgstr "Graafiku värvide muutmiseks klõpsa siia"
 
-msgid "_View"
-msgstr "_Vaade"
-
-msgid "_Stop Process"
-msgstr "_Peata protsess"
-
-msgid "Stop process"
-msgstr "Protsessi peatamine"
-
-msgid "_Continue Process"
-msgstr "_Jätka protsessi"
-
-msgid "Continue process if stopped"
-msgstr "Peatatud protsessi jätkamine"
-
-msgid "_End Process"
-msgstr "_Lõpeta protsess"
-
-msgid "Force process to finish normally"
-msgstr "Protsessi sundimine normaalseks lõpetamiseks"
-
-msgid "_Kill Process"
-msgstr "_Kõrvalda protsess"
-
-msgid "Force process to finish immediately"
-msgstr "Protsessi kõrvaldamine jõumeetodil"
-
-msgid "_Change Priority"
-msgstr "_Muuda tähtsust"
-
-msgid "Change the order of priority of process"
-msgstr "Protsessi tähtsuse muutmine"
-
-msgid "_Refresh"
-msgstr "_Värskenda"
-
-msgid "Refresh the process list"
-msgstr "Protsessinimekirja värskendamine"
-
-msgid "_Memory Maps"
-msgstr "_Mäluplaan"
-
-msgid "Open the memory maps associated with a process"
-msgstr "Protsessiga seotud mäluplaani avamine"
-
-#. Translators: this means 'Files that are open' (open is no verb here)
-msgid "Open _Files"
-msgstr "Avatud _failid"
-
-msgid "View the files opened by a process"
-msgstr "Protsessi poolt avatud failide vaatamine"
-
-msgid "_Properties"
-msgstr "_Omadused"
-
-msgid "View additional information about a process"
-msgstr "Protsessi kohta lisateabe kuvamine"
-
-msgid "_Dependencies"
-msgstr "Näita _sõltuvusi"
-
-msgid "Show parent/child relationship between processes"
-msgstr "Vanem- ja lapsprotsesside näitamine koos nendevaheliste seostega"
-
-msgid "_Active Processes"
-msgstr "_Aktiivsed protsessid"
-
-msgid "Show active processes"
-msgstr "Kuva ainult aktiivseid protsesse"
-
-msgid "A_ll Processes"
-msgstr "_Kõik protsessid"
-
-msgid "Show all processes"
-msgstr "Kuva kõiki protsesse"
-
-msgid "M_y Processes"
-msgstr "_Minu protsessid"
-
-msgid "Show only user-owned processes"
-msgstr "Ainult kasutaja enda protsesside kuvamine"
-
-msgid "Very High"
-msgstr "Väga kõrge"
-
-msgid "Set process priority to very high"
-msgstr "Protsessi prioriteedi tõstmine väga kõrgeks"
-
-msgid "High"
-msgstr "Kõrge"
-
-msgid "Set process priority to high"
-msgstr "Protsessi prioriteedi tõstmine kõrgeks"
-
-msgid "Normal"
-msgstr "Tavaline"
-
-msgid "Set process priority to normal"
-msgstr "Protsessi prioriteedi määramine tavaliseks"
-
-msgid "Low"
-msgstr "Madal"
-
-msgid "Set process priority to low"
-msgstr "Protsessi prioriteedi langetamine madalaks"
-
-msgid "Very Low"
-msgstr "Väga madal"
-
-msgid "Set process priority to very low"
-msgstr "Protsessi prioriteedi langetamine väga madalaks"
-
-msgid "Custom"
-msgstr "Kohandatud"
-
-msgid "Set process priority manually"
-msgstr "Protsessi prioriteedi määramine käsitsi"
-
 #. Translators: color picker title, %s is CPU, Memory, Swap, Receiving, Sending
 #, c-format
 msgid "Pick a Color for '%s'"
@@ -394,8 +376,11 @@
 msgid "CPU%d"
 msgstr "Protsessor%d"
 
-msgid "Sending"
-msgstr "Saatmine"
+msgid "translator-credits"
+msgstr ""
+"Ivar Smolin <okul linux ee>, 2005-2009.\n"
+"Priit Laes <amd store20 com>, 2005, 2006.\n"
+"Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2012, 2013."
 
 #, c-format
 msgid "%u second"
@@ -507,20 +492,11 @@
 msgid "_Files opened by process \"%s\" (PID %u):"
 msgstr "_Protsessi \"%s\" (PID %u) poolt avatud failid:"
 
-msgid "Main Window width"
-msgstr "Peaakna laius"
-
-msgid "Main Window height"
-msgstr "Peaakna kõrgus"
+msgid "Main window size and position in the form (width, height, xpos, ypos)"
+msgstr "Peaakna suurus ja asukoht kujul (laius, kõrgus, x-asukoht, y-asukoht)"
 
 msgid "Main Window should open maximized"
 msgstr "Peaaken peaks avanema maksimeeritult"
-
-msgid "Main Window X position"
-msgstr "Peaakna asukoht X-teljel"
-
-msgid "Main Window Y position"
-msgstr "Peaakna asukoht Y-teljel"
 
 msgid "Show process dependencies in tree form"
 msgstr "Protsessi sõltuvuste näitamine puuvaates"
@@ -573,23 +549,12 @@
 msgid "Time in milliseconds between updates of the devices list"
 msgstr "Aeg seadmete loetelu värskendamiste vahel millisekundites"
 
-msgid ""
-"Determines which processes to show by default. 0 is All, 1 is user, and 2 is "
-"active"
-msgstr ""
-"Määrab milliseid protsesse vaikimisi kuvatakse. 0 - kõik, 1 - kasutaja omad "
-"ja 2 - kõik aktiivsed"
+msgid "Determines which processes to show."
+msgstr "Määrab, milliseid protsesse kuvada."
 
 msgid "Saves the currently viewed tab"
 msgstr "Hetkel kuvatava kaardi salvestamine"
 
-msgid ""
-"0 for the System Info, 1 for the processes list, 2 for the resources and 3 "
-"for the disks list"
-msgstr ""
-"0 süsteemse teabe jaoks, 1 protsesside loetelu jaoks, 2 ressurside jaoks ja "
-"3 ketaste loetelu jaoks"
-
 msgid "CPU colors"
 msgstr "CPU värvid"
 
@@ -612,10 +577,10 @@
 msgstr "Kuva võrguliiklust bittides"
 
 msgid "Process view sort column"
-msgstr "Protsessivaate sortimistulp"
+msgstr "Protsessivaate sortimisveerg"
 
 msgid "Process view columns order"
-msgstr "Protsessivaate tulpade järjestus"
+msgstr "Protsessivaate veergude järjestus"
 
 msgid "Process view sort order"
 msgstr "Protsessivaate sortimisjärjestus"
@@ -762,67 +727,70 @@
 msgstr "Käivitumisel näidatakse protsessitabelis tähtsuse veergu"
 
 msgid "Disk view sort column"
-msgstr "Kettavaate sortimistulp"
+msgstr "Kettavaate sortimisveerg"
 
 msgid "Disk view sort order"
 msgstr "Kettavaate sortimisjärjestus"
 
 msgid "Disk view columns order"
-msgstr "Kettavaate tulpade järjestus"
+msgstr "Kettavaate veergude järjestus"
 
 msgid "Width of disk view 'Device' column"
-msgstr "'Seadme' veeru laius kettavaates"
+msgstr "Veeru 'Seade' laius kettavaates"
 
 msgid "Show disk view 'Device' column on startup"
 msgstr "Käivitumisel näidatakse kettavaates veergu 'Seade'"
 
 msgid "Width of disk view 'Directory' column"
-msgstr "'Kataloog' veeru laius kettavaates"
+msgstr "Veeru 'Kataloog' laius kettavaates"
 
 msgid "Show disk view 'Directory' column on startup"
 msgstr "Käivitumisel näidatakse kettavaates veergu 'Kataloog'"
 
 msgid "Width of disk view 'Type' column"
-msgstr "'Liik' veeru laius kettavaates"
+msgstr "Veeru 'Liik' laius kettavaates"
 
 msgid "Show disk view 'Type' column on startup"
 msgstr "Käivitumisel näidatakse kettavaates veergu 'Liik'"
 
 msgid "Width of disk view 'Total' column"
-msgstr "'Kokku' veeru laius kettavaates"
+msgstr "Veeru 'Kokku' laius kettavaates"
 
 msgid "Show disk view 'Total' column on startup"
 msgstr "Käivitumisel näidatakse kettavaates veergu 'Kokku'"
 
 msgid "Width of disk view 'Free' column"
-msgstr "'Vaba' veeru laius kettavaates"
+msgstr "Veeru 'Vaba' laius kettavaates"
 
 msgid "Show disk view 'Free' column on startup"
 msgstr "Käivitumisel näidatakse kettavaates veergu 'Vaba'"
 
 msgid "Width of disk view 'Available' column"
-msgstr "'Saadaval' veeru laius kettavaates"
+msgstr "Veeru 'Saadaval' laius kettavaates"
 
 msgid "Show disk view 'Available' column on startup"
 msgstr "Käivitumisel näidatakse kettavaates veergu 'Saadaval'"
 
 msgid "Width of disk view 'Used' column"
-msgstr "'Kasutuses' veeru laius kettavaates"
+msgstr "Veeru 'Kasutuses' laius kettavaates"
 
 msgid "Show disk view 'Used' column on startup"
 msgstr "Käivitumisel näidatakse kettavaates veergu 'Kasutuses'"
 
 msgid "Memory map sort column"
-msgstr "Mäluvaate sortimistulp"
+msgstr "Mäluvaate sortimisveerg"
 
 msgid "Memory map sort order"
 msgstr "Mäluvaate sortimisjärjestus"
 
 msgid "Open files sort column"
-msgstr "Avatud failide vaate sortimistulp"
+msgstr "Avatud failide vaate sortimisveerg"
 
 msgid "Open files sort order"
 msgstr "Avatud failide vaate sortimisjärjestus"
+
+msgid "Icon"
+msgstr "Ikoon"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -840,10 +808,29 @@
 "Protsessi PID-ga %d pole signaali %d abil võimalik kõrvaldada.\n"
 "%s"
 
-#. xgettext: primary alert message
-#, c-format
-msgid "Kill the selected process “%s” (PID: %u)?"
-msgstr "Kas kõrvaldada valitud protsess „%s” (PID: %u)?"
+#. xgettext: primary alert message for killing single process
+#, c-format
+msgid "Are you sure you want to kill the selected process “%s” (PID: %u)?"
+msgstr "Kas tahad kindlasti kõrvaldada valitud protsessi „%s” (PID: %u)?"
+
+#. xgettext: primary alert message for ending single process
+#, c-format
+msgid "Are you sure you want to end the selected process “%s” (PID: %u)?"
+msgstr "Kas tahad kindlasti lõpetada valitud protsessi „%s” töö (PID: %u)?"
+
+#. xgettext: primary alert message for killing multiple processes
+#, c-format
+msgid "Are you sure you want to kill the selected process?"
+msgid_plural "Are you sure you want to kill the %d selected processes?"
+msgstr[0] "Kas tahad kindlasti tappa valitud protsessi?"
+msgstr[1] "Kas tahad kindlasti tappa %d valitud protsessi?"
+
+#. xgettext: primary alert message for ending multiple processes
+#, c-format
+msgid "Are you sure you want to end the selected process?"
+msgid_plural "Are you sure you want to end the %d selected processes?"
+msgstr[0] "Kas tahad kindlasti lõpetada valitud protsessi?"
+msgstr[1] "Kas tahad kindlasti lõpetada %d valitud protsessi?"
 
 #. xgettext: secondary alert message
 msgid ""
@@ -854,22 +841,25 @@
 "põhjustada turvariski. Kõrvaldama peaks ainult protsesse, mis ei käitu "
 "õigesti."
 
-#. xgettext: primary alert message
-#, c-format
-msgid "End the selected process “%s” (PID: %u)?"
-msgstr "Kas lõpetada valitud protsessi töö „%s” (PID: %u)?"
-
-#. xgettext: secondary alert message
-msgid ""
-"Ending a process may destroy data, break the session or introduce a security "
-"risk. Only unresponsive processes should be ended."
-msgstr ""
-"Protsessi töö lõpetamine võib hävitada sinu andmed, lõhkuda tööseansi või "
-"põhjustada turvariski. Lõpetama peaks ainult protsesse, mis ei käitu õigesti."
+msgid "_Kill Process"
+msgid_plural "_Kill Processes"
+msgstr[0] "_Kõrvalda protsess"
+msgstr[1] "_Kõrvalda protsessid"
+
+msgid "_End Process"
+msgid_plural "_End Processes"
+msgstr[0] "_Lõpeta protsess"
+msgstr[1] "_Lõpeta protsessid"
 
 #, c-format
 msgid "Change Priority of Process “%s” (PID: %u)"
 msgstr "Protsessi prioriteedi muutmine „%s” (PID: %u)"
+
+#, c-format
+msgid "Change Priority of the selected process"
+msgid_plural "Change Priority of %d selected processes"
+msgstr[0] "Protsessi tähtsuse muutmine"
+msgstr[1] "%d protsessi tähtsuse muutmine"
 
 msgid "Note:"
 msgstr "Märkus:"
@@ -880,12 +870,6 @@
 msgstr ""
 "Protsessi prioriteet on antud tema nice väärtusega. Madalam nice väärtus "
 "tähendab suuremat prioriteeti."
-
-msgid "Icon"
-msgstr "Ikoon"
-
-msgid "A simple process and system monitor."
-msgstr "Lihtne protsesside ja süsteemi monitor."
 
 msgid "N/A"
 msgstr "pole"
@@ -974,10 +958,6 @@
 msgid "Owner"
 msgstr "Omanik"
 
-#, c-format
-msgid "Load averages for the last 1, 5, 15 minutes: %0.2f, %0.2f, %0.2f"
-msgstr "Koormuse näit viimase 1, 5 ja 15 minuti kohta: %0.2f, %0.2f, %0.2f"
-
 msgid "Running"
 msgstr "Töötav"
 
@@ -1077,6 +1057,112 @@
 msgid "%s/s"
 msgstr "%s/s"
 
+#~ msgid "Privileges are required to kill process"
+#~ msgstr "Protsessi kõrvaldamiseks on vajalikud vastavad õigused"
+
+#~ msgid "View"
+#~ msgstr "Vaade"
+
+#~ msgid "Sent"
+#~ msgstr "Saadetud"
+
+#~ msgid "_View"
+#~ msgstr "_Vaade"
+
+#~ msgid "_Stop Process"
+#~ msgstr "_Peata protsess"
+
+#~ msgid "Stop process"
+#~ msgstr "Protsessi peatamine"
+
+#~ msgid "Continue process if stopped"
+#~ msgstr "Peatatud protsessi jätkamine"
+
+#~ msgid "Force process to finish normally"
+#~ msgstr "Protsessi sundimine normaalseks lõpetamiseks"
+
+#~ msgid "Force process to finish immediately"
+#~ msgstr "Protsessi kõrvaldamine jõumeetodil"
+
+#~ msgid "Refresh the process list"
+#~ msgstr "Protsessinimekirja värskendamine"
+
+#~ msgid "Open the memory maps associated with a process"
+#~ msgstr "Protsessiga seotud mäluplaani avamine"
+
+#~ msgid "View the files opened by a process"
+#~ msgstr "Protsessi poolt avatud failide vaatamine"
+
+#~ msgid "View additional information about a process"
+#~ msgstr "Protsessi kohta lisateabe kuvamine"
+
+#~ msgid "Show parent/child relationship between processes"
+#~ msgstr "Vanem- ja lapsprotsesside näitamine koos nendevaheliste seostega"
+
+#~ msgid "Show active processes"
+#~ msgstr "Kuva ainult aktiivseid protsesse"
+
+#~ msgid "Show all processes"
+#~ msgstr "Kuva kõiki protsesse"
+
+#~ msgid "Show only user-owned processes"
+#~ msgstr "Ainult kasutaja enda protsesside kuvamine"
+
+#~ msgid "Set process priority to very high"
+#~ msgstr "Protsessi prioriteedi tõstmine väga kõrgeks"
+
+#~ msgid "Set process priority to high"
+#~ msgstr "Protsessi prioriteedi tõstmine kõrgeks"
+
+#~ msgid "Set process priority to normal"
+#~ msgstr "Protsessi prioriteedi määramine tavaliseks"
+
+#~ msgid "Set process priority to low"
+#~ msgstr "Protsessi prioriteedi langetamine madalaks"
+
+#~ msgid "Set process priority to very low"
+#~ msgstr "Protsessi prioriteedi langetamine väga madalaks"
+
+#~ msgid "Set process priority manually"
+#~ msgstr "Protsessi prioriteedi määramine käsitsi"
+
+#~ msgid "Main Window width"
+#~ msgstr "Peaakna laius"
+
+#~ msgid "Main Window height"
+#~ msgstr "Peaakna kõrgus"
+
+#~ msgid "Main Window X position"
+#~ msgstr "Peaakna asukoht X-teljel"
+
+#~ msgid "Main Window Y position"
+#~ msgstr "Peaakna asukoht Y-teljel"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Determines which processes to show by default. 0 is All, 1 is user, and 2 "
+#~ "is active"
+#~ msgstr ""
+#~ "Määrab milliseid protsesse vaikimisi kuvatakse. 0 - kõik, 1 - kasutaja "
+#~ "omad ja 2 - kõik aktiivsed"
+
+#~ msgid ""
+#~ "0 for the System Info, 1 for the processes list, 2 for the resources and "
+#~ "3 for the disks list"
+#~ msgstr ""
+#~ "0 süsteemse teabe jaoks, 1 protsesside loetelu jaoks, 2 ressurside jaoks "
+#~ "ja 3 ketaste loetelu jaoks"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Ending a process may destroy data, break the session or introduce a "
+#~ "security risk. Only unresponsive processes should be ended."
+#~ msgstr ""
+#~ "Protsessi töö lõpetamine võib hävitada sinu andmed, lõhkuda tööseansi või "
+#~ "põhjustada turvariski. Lõpetama peaks ainult protsesse, mis ei käitu "
+#~ "õigesti."
+
+#~ msgid "Load averages for the last 1, 5, 15 minutes: %0.2f, %0.2f, %0.2f"
+#~ msgstr "Koormuse näit viimase 1, 5 ja 15 minuti kohta: %0.2f, %0.2f, %0.2f"
+
 #~ msgid "System"
 #~ msgstr "Süsteem"
 
@@ -1098,9 +1184,6 @@
 #~ msgid "Quit the program"
 #~ msgstr "Programmist väljumine"
 
-#~ msgid "Configure the application"
-#~ msgstr "Rakenduse seadistamine"
-
 #~ msgid "_Contents"
 #~ msgstr "_Sisukord"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]