Re: commit: r3628 - /gnome/master/desktop/gnome-photos.po
20. september 2013 9:51 kirjutas Priit Laes <plaes plaes org>:
Kuskil oli veel ka "sul pole vajalikke õigusi.", pigem paneks siin
"õiguseid". See esimene variant on natuke värdkeelelik ;)


"Õigusi" on ÕS-i järgi igati korrektne: http://www.eki.ee/dict/qs/index.cgi?Q=%C3%B5igusi&F=A
Tegelikult ka "õiguseid", kui 13. tüüpi järgi käänata.

N-ö värdkeelelik (tegelikult lihtsalt mingile Põhja-Eesti murdele omane) on "emasi", "autosi" jne :)


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]