Re: commit: r3629 - /gnome/master/desktop/gnome-system-monitor.poÜhel kenal päeval, N, 19.09.2013 kell 18:10, kirjutas plaes plaes org:
Author: mattias
Date: Thu Sep 19 21:10:10 2013
New Revision: 3629

Log:
Uuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/gnome-system-monitor.po

Siin räägitakse läbisegi protsesside tapmisest ja kõrvaldamisest..
Ma isegi ei teagi kumb neist parem variant oleks..
Omalt poolt veel pakuks protsesside surmamist ;)


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]