Re: [gnome-cy] Windows in Welsh, but not at public expenseOn Wednesday 14 January 2004 2:49 pm, David Chan wrote:
> Ah, o'n i'n meddwl am CD sy'n gweithio fel hyn:
> 1) Os ti'n bootio oddiwrth y CD, ti'n cael Knoppix Cymraeg.
> 2) Os ti'n bootio Windows, ac yna rhoi'r CD i mewn, ti'n cael rhaglen
> Windows auto-run sy'n rhedeg y rhaglen fewnosod OpenOffice.org (neu
> Mozilla ac ati).

Dwi'm yn siwr os mae'n bosibl rhoi dau cysawd ffeil gwahanol ar un CD - hy yr 
un cywasgedig ar gyfer Knoppix, ac un ar gyfer Windows.  Dechrau wythnos 
nesaf, mi fydda'i yn ymchwilio hwn.  Mi fuasai'n ddelfrydol pe bai'n bosibl.

> Mae hynny yn bwynt pwysig.  Rhaid i ni fod a+ neges clir, syml sy'n
> ddealladwy i rywun sy ddim yn deall y gwahaniaeth rhwng Windows a
> Microsoft Office - fel roeddet ti'n dweud am Golwgyddion a'u ymenyddiau
> 4 cilobeit, cwpl o fisoedd yn ol, os cofia i'n iawn :-)

Ha!

-- 

Best wishes

Kevin Donnelly

www.kyfieithu.co.uk - Meddalwedd Rhydd yn Gymraeg

_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]