Re: [gnome-cy] Windows in Welsh, but not at public expense



On Wednesday 14 January 2004 5:10 pm, David Chan wrote:
> Ydy hi'n bosibl symleiddio'r paragraff yma i ffitio i mewn ymennydd
> technoffobig 4K golygydd heipothetig?  Beth am ddechrau efo rhywbeth fel
> hyn:
> | The list of free/open-source software in Welsh is impressive.  Welsh
> | free software can perform many common tasks of home and work users;
> | for instance:
> |
> | - Mozilla: Email and web browsing
> | - OpenOffice.org: Word-processing, Spreadsheets and presentations
> | - GNOME, KDE and Mandrake Linux: The underlying operating system
> | ...

Ie, mae hyn yn gwneud synnwyr.  Na'i newid fo.

> Yn gyffredinol dwi'n meddwl bod y drafft yn dda - braidd yn feirniadol
> o Microsoft, ond ddim heb reswm.

Ydych chi'n meddwl ei bod hi'n werth meddalu rhai bethau?  Os felly, pa rai?

-- 

Best wishes

Kevin Donnelly

www.kyfieithu.co.uk - Meddalwedd Rhydd yn Gymraeg

_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy



[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]