Re: [gnome-cy] Wha'ppen?Ysgrifennodd Illtud Daniel:

Dewi,

On the Monday, David and Rhoslyn managed to show our Welsh software to
Peter Hain and some other high profile people.(somebody high up at Y
Lolfa(?))

Robat Gruffudd? (you don't get any higher in Lolfa!). I doubt Y Lolfa
are in the dark about Welsh language software and your efforts,
or if they are it won't be for long - Einion, Robat's son, is
sat at the desk next to mine and is currently running Mandrake,
in as much Welsh as got into the last release.

Has anybody spoken to Andrew Davies, the assembly's Minister
for Economic Development (and ICT strategy coordinator)? He's shown
interest in the past in FLOSS, from an economic POV - it keeps
skills/money etc. in a local economy. He's somebody who should be
made aware of the translating work being done at the moment, and
of the reality (pretty soon!) of an all-welsh desktop & full app
suites. I've met him a couple of times through work, and I'm sure
that, unless somebody else has a better in, I could arrange for
him to view a demo sometime.

Garmon, mab Robat oedd ar stondin Y Lolfa ar y pryd. Cafodd wahoddiad a'i lusgo draw i weld OpenOffice ar Mandrake Linux ar beiriant swish David. Roedd hefyd yn holi os oedd OO ar gael ar gyfer y Mac. Fydd y fersiwn Cymraeg ddim ar gael am sbel ar y Mac, dwi'n ofni...

Diolch yn fawr i bawb ddaeth draw am sgwrs pnawn Maercher, roedd yn gret cyfarfod a rhoi gwyneb i bobl a chlywed am y gwaith cyffroes sy'n digwydd.

Hefyd, diolch i David Chan ddoth a'r cyfrifiadur golygus ac a fu yno drwy'r wythnos gyda Delyth yn cyflwyno OpenOffice a chod agored i bawb oedd a diddordeb. Gwelwyd mo Andrew Davies ar y Maes... ond roedd Peter Hain yn meddwl ei fod yn ddiddorol (?) Diolch i Dewi am ddod a Gwe-lywiwr draw ar gyfer y Dydd Mercher, hefyd.

Rwy'n gweithio ar Mandrake Linux 9.2, fydd allan erbyn diwedd Medi, siwr o fod ac yn cynnwys - gobeithio -yr holl waith sydd wedi ei gyflawni ar Gnome a KDE. Mi ddylai OpenOffice a Mozilla ar gael yn Gymraeg hefyd arno. Dyna beth fydd hwyl a rhywbeth i'w ddangos...

Hwyl

Rhos


_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]