Re: Preklad vinagre a gtk-engines2008/2/10 Petr Kovar <pknbe volny cz>:
> Kamil Páral <ripper42 gmail com>, Sun, 10 Feb 2008 14:43:13 +0100:
>
> > Lucas Lommer napsal(a):
> > > Jen tak mimochodem, vidim, ze 'click' prekladate jako 'kliknout', nebylo
> > > by prece jen hezci to ceske 'klepnout' nebo 'poklepat' (pro 'double
> > > click')? 'Kliknout' je imho humus :)
> > >
> > V překladech Ubuntu jsme se shodli na klikání, protože klepání má jiný
> > význam (myší se klepe leda tak o desku stolu) a navíc by to byla umělá
> > příšera, která by se používala pouze v psané formě. Když lidé mezi sebou
> > mluví, stejně vždy mluví o klikání.
>
> Na druhou stranu ta psaná forma je zcela legitimní, a právě podle té by se
> měl překladatel řídit. Není tedy možné používat třeba překlad
> "downloadněte si ten disk image", třebaže tak (někteří) lidé bezesporu
> mluví. Ale jinak podporuji kliknutí.


To určitě; případ od případu se liší, a přesně tak jsme to (v Ubuntu)
posuzovali. Myslím, že tak to Kamil i myslel, jen to nebylo řečeno.
M.

>
> Petr Kovář
>
> _______________________________________________
> Gnome-cs-list mailing list
> Gnome-cs-list gnome org
> http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-cs-list
>


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]