Re: [Evolution] Error when receiving mailApologies

I must have misread. It indeed solved the problem. Thanks for the help.


On do, 2016-09-22 at 12:00 +0100, Pete Biggs wrote:
On Thu, 2016-09-22 at 10:55 +0000, Hans Vandewalle wrote:
The problem is that I checked the outbox of all configured accounts but it's not there.
As Milan said, it's not in the Outbox of the accounts, Evolution uses the Outbox under "On This Computer" to store outgoing mail before sending. (If you can't see "On This Computer", go to Preferences and make it visible.) P. _______________________________________________ evolution-list mailing list evolution-list gnome org To change your list options or unsubscribe, visit ... https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/evolution-listDe bovenvermelde berichten/tekst en bijlagen verbinden de stad Sint-Truiden op geen enkele wijze, tenzij anders werd overeengekomen bij een schriftelijke overeenkomst of tenzij zij later worden bevestigd bij een overeenkomstig de wettelijke voorschriften ondertekende brief. Evenmin kan de stad Sint-Truiden aansprakelijk worden gesteld op grond van de inhoud van deze berichten/tekst en bijlagen.[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]