Re: [Evolution] Error when receiving mailThe problem is that I checked the outbox of all configured accounts but it's not there.

Op 22-sep.-2016 9:07 AM schreef Milan Crha <mcrha redhat com>:

On Wed, 2016-09-21 at 12:31 +0000, Hans Vandewalle wrote:
> I just need to get rid of the "ghost mail" which keeps throwing the
> error.

Hi,
all the messages prepared for send are stored in
   On This Computer/Outbox
Delete the message there, eventually also expunge the folder (Ctrl+E),
to delete the message from the disk too. That should make it away the
error when you press Send/Receive.
Bye,
Milan
_______________________________________________
evolution-list mailing list
evolution-list gnome org
To change your list options or unsubscribe, visit ...
https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/evolution-list
De bovenvermelde berichten/tekst en bijlagen verbinden de stad Sint-Truiden op geen enkele wijze, tenzij anders werd overeengekomen bij een schriftelijke overeenkomst of tenzij zij later worden bevestigd bij een overeenkomstig de wettelijke voorschriften ondertekende brief. Evenmin kan de stad Sint-Truiden aansprakelijk worden gesteld op grond van de inhoud van deze berichten/tekst en bijlagen.[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]