=?UTF-8?Q?Re=3A_prekladanie_n=C3=A1zvu_GNU_GPL?=Súhlasím s hore uvedenými dôvodmi, prečo názov neprekladať. Nikto s
oponujúcich sa proti argumentom nevyjadril.

S pozdravom
~~helix84


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]