=?ISO-8859-1?Q?Re=3A_Kandidat=FAra_na_nov=E9ho_koordin=E1tora?=

2010/4/30 Marcel Telka <marcel telka sk>
On Fri, Apr 30, 2010 at 09:10:27AM +0200, Peter Mraz wrote:
> 2010/4/28 Marcel Telka <marcel telka sk>
>
> > On Fri, Apr 23, 2010 at 12:32:43AM +0200, Peter Mráz wrote:
> > > Modul sa začlení najneskôr mesiac od nastavenia stavu preložené.
> >
> > ... bez ohľadu na to, ako je preložený?
> >
> myslím že mesiac na skontrolovanie diffu je tak akurát. Máme 4 kontrolórov.
> Pri diffe nepredpokladám nejakú extrémny ping pong

Mal som na mysli kvalitu prekladu, keď som písal "bez ohľadu na to, ako
je preložený?".

A keď napíšeš "Modul sa začlení najneskôr mesiac od nastavenia stavu
preložené.", tak to vyzerá, akoby sa začlenil aj bez toho, aby to niekto
musel vôbec skontrolovať.

> Možno by som to mohol upresniť tak, že ak to nestihnú skontrolovať dvaja
> kontrolori tak to začleňovateľ začlení tým spôsobom, že všetko čo sa mu
> nebude pozdávať (týka sa len diffov) označí za fuzzy ale začlení to aj tak.

Potom by sa ale mohol prekladateľ sťažovať, že mu bolo označené ako
fuzzy niečo neoprávnene. Pokiaľ začleňovateľ nebude vracať "na
kontrolu", ale len označovať ako fuzzy a začleňovať, nikdy sa
prekladateľ nedozvie, prečo je to fuzzy. To je samozrejme extrémny
príklad, ale môže sa stať.

Už teraz môže prekladateľ, pokiaľ sa jedná o naozaj ťažký alebo
kontroverzný preklad, preklad jednoducho nepreložiť alebo označiť ako
fuzzy. A tým pádom to kontrolór/začleňovateľ nebudú kontrolovať.

> Po začlenení môže dopísať pripomienky a vrátiť modul na kontrolu.

Po začlenení niet čo vrátiť na kontrolu. Nie je na to podpora vo
Vertimuse.
Svoje pripomienky tam začleňovatel môže nechať ako komentár a tam aj môže uviesť prečo jednotlivé reťazce označil za fuzzy.
 

> > > "string freeze" sa budú prioritne riešiť už len preložené moduly a
> > > revízie sa odložia až do vydania. Začleňovateľ nemusí robiť finálnu
> > > kontrolu, ak to v priebehu mesiaca skontrolujú dvaja kontrolóri.
> > >
> > > Ako koordinátor budem aktívne sledovať stav prekladov, a ak niektorý
> > > prekladateľ za mesiac nevykáže v module aktivitu (prvú od rezervácie
> > > modulu na preklad), vyzvem ho na nápravu, ak ani po výzve nepreukáže, že
> > > na preklade pracoval, modul vrátim do takého stavu, aby si ho mohol
> > > rezervovať niekto iný (prekladateľ musí preukázať dostatočnú aktivitu,
> > > preloženie pár reťazcov za mesiac sa za dostatočnú aktivitu nepovažuje).

Nižšie píšeš niečo o "práve", ale veta vyššie nedáva možnosť to
neurobiť. Jasne hovorí o tom, že pokiaľ nebude aktivita mesiac, modul sa
"odrezervuje", aby ho mohol prekladať niekto iný.

> > > Taktiež budem mať právo po mesiaci od odoslania výzvy odobrať modul
> > > prekladateľovi, ktorý mal modul priradený, ale nerezervoval si ho na
> > > preklad.
> >
> > Uf. Prísne. Až príliš. Znamenalo by to teda, že by si odobral (alebo
> > pohrozil odobratím) tieto moduly (vybral som niektoré náhodne):
> >
>
> Pozor toto je právo.

Ako som už písal nedávno inde, toto právu tu je aj bez toho, aby si ho
musel explicitne niekde zavádzať.

No ak je tak potom nikde nie je uvedené a rozhodne sa neuplatňuje a najme ho neuplatňuješ na moduly na ktorých sám visíš.

>
> >
> > - anjuta Petrovi Mrázovi (rezervované na preklad 19.3.2010, žiadna
> >  aktivita)
> >
>
> Ja aktivitu zdokladovať viem ale keďže sme sa na tom ešte nedohodli nerobím
> to.

To je v poriadku. Ja som len vychádzal z toho, čo vidím vo Vertimuse. A
vyžadovať od niekoho dokladovanie aktivity nebude brané ako zbytočná
byrokracia? Asi nie. Ok.

Nie. Keď si už niekto niečo rezervuje je potrebné aby na tom robil. Inak predsa blokuje ostatných čo by možno na tom chceli robiť. Nikde nie je napísané že si to prekladateľ nemôže zarezervovať znova. Ale tu by som dal asi nejaké obmedzenie, že pokial si to chce zarezervovať znova ten istý prekladateľ tak musí hneď po zarezervovaní odoslať aspoň čiastočný preklad.

>
> - empathy Mirovi Biňasovi (na kontrolu od 1.3.2010)
> > - eog Lacovi Gubíkovi (rezervované na preklad 21.2.2010, žiadna
> >  aktivita)
> > - evince Lacovi Gubíkovi (rezervované na preklad 26.2.2010, žiadna
> >  aktivita)
> > - f-spot Pavlovi Klačanskému (na kontrolu od 17.05.2009)
> > - gedit Ivanovi Masárovi (modul pridelený, nezarezervované na preklad)
> > - gnome-disk-utility Jozefovi Peterkovi (rezervované na preklad
> >  8.2.2010, žiadna aktivita)
> > - gnome-panel Paľovi Šimovi (modul pridelený, nezarezervované na
> >  preklad)
> > - gnome-shell Paľovi Šimovi (modul pridelený, nezarezervované na
> >  preklad)
> >
> > .... atď.
> >
>
> Ak si niekto niečo rezervuje očakávam, že na tom bude robiť a týka sa to
> hlavne teba Marcel.

A keď nebude mať čas sa svojmu modulu práve venovať (alebo sa inak
dlhšie nezapojí do práce tímu), tak ho nakoniec vyhodíš z tímu?

k tomuto som sa vyjadril v inom maile. Ak povie že bude dlhodobo preč tak mu moduly odoberie a stratí na tú dobu hlasovacie právo.
 

Dosť prísne na tím, kde všetci pracujú vo svojom voľnom čase a zadarmo.
Nechcem ani pomyslieť, ako by si sa správal k svojim zamestnancom,
ktorých by si platil.

Ja tie pravidlá nikomu nevnucujem. Považujem za potrebné mať určité termíny, za ktoré sa veci musia udiať a zjavne nie som sám. Inak sa nikam nepohneme.

> > > Podobne to budem robiť u kontrolórov, ale tu budem vyžadovať vykázanie
> > > aktivity po jednom týždni (prvú od rezervácie modulu na kontrolu).
> > > Tieto práva na odobratie modulov nie sú myslené ako pravidlá a
> > > neznamená, že sa budú vždy nevyhnutne aplikovať. Existujú na to, aby
> > > predišli blokovaniu prekladu.
> > >
> > > Začleňovatelia v čase "string freez" budú kontrolovať iba formálnu
> > > správnosť prekladu, aby stihli začleniť čo najviac modulov.
> > >
> > >
> > >        Zjednodušenie fungovania tímu
> > >
> > > Prekladatelia nebudú musieť žiadať o preklad. Rovno si zarezervujú vetvu
> >
> > Prečo obe vetvy naraz? Aký zmysel má toto pravidlo?
> >
>
> Lebo ak chceme dosiahnuť max. kvalitu prekladu tak by si mali prekladatelia

Áno. Skúsenie prekladu naživo môže kvalitu zvýšiť.

> preklad testovat. A kedze nie každý vie skompilovať modul z gitu je lepšie
> prekladať vetvu master. Dokonca som rozmyšlal aj nad tým že najskor budeme
> prekladať poslednú stabilnú verziu a až potom vetvu master. Stačí až po
> string freez, ale tu som si povedal že v niektorých moduloch by sme to
> nemuseli stihnúť a navyše ak prekladateľ vie kompilovať z gitu tak prečo by
> som mu mal brániť prekladať master vetvu.
>
> Pokiaľ chceš ty alebo niekto iný robiť revíziu modulu tak môžeš, ale musíš
> to stihnúť do nasledujúceho vydania. Myslím že pol roka je akurát dosť času.

Súhlasím. Žiaden modul z GNOME 2.30/3.0 nečaká na mňa viac ako pol roka...
No tak potom neviem kde je problém. 

>
>
> > > master a poslednú stabilnú vetvu a dopíšu sa ako prekladateľ toho modulu
> >
> > Načo sa pripisovať do tabuľky na wiki, keď o preklad sa nebude musieť
> > žiadať a ktokoľvek si bude môcť zarezervovať čokoľvek?
> >
> Na to isté na čo je to dobré teraz - aby sme mali prehľad.

Prehľad o čom. A načo prehľad? Veď si môžeš otvoriť napr.
http://l10n.gnome.org/languages/sk/gnome-3-0/ui/ a máš prehľad aj bez
tabuľky. Asi tomu fakt nerozumiem.

Povodne som to chcel tak urobiť ako vravíš ale na tej stránke nie je vidno kto ten modul prekladá až po rozkliknutí. Ak by to tam vývojári boli ochotní doplniť tak wiki tabuľku môžeme zrušiť.
 

>
> >
> > > do tabuľky na wiki. Prekladať budú môcť jednu z nich (aby pri testovaní
> > > prekladu nemuseli kompilovať z gitu), podmienkou je rezervácia oboch
> > > vetiev.
> >
> > Ako definuješ "obe vetvy" pre moduly ako je napr. nautilus-share ?
> > (modul som vybral náhodne, mal som ho poruke)
> >
>
> Nerozumiem. Ak nemá dve vetvy tak pokladám za samozrejmé že si rezervuje len
> jednu.

To je dobré, že to pokladáš za samozrejmé, ale napísal si: "podmienkou
je rezervácia oboch vetiev".
Ano, pretože by sa mohlo stať, že si niekto rezervuje master vetvu a niekto iný stable. Tomuto stavu chcem predísť a na toto bude dobrá aj tá wiki tabuľka.

>
> >
> > >
> > > Novému členovi sa stačí zaregistrovať do mailing listu a do vertimusu a
> >
> > Teraz máme navyše bugzillu. To až toľko toho neušetríš... :-)
> > Navyše bude problém, keď niekto nahlási bug, že ho nebude komu prideliť
> > (nikto nebude mať účet v bugzille) a ani nebude jasné, komu by sa mal
> > bug prideliť (všetci budú prekladať všetko). Hm.
> >
> Bugzilu si môže vytvoriť po prijatí do tímu. Nechcem aby to bola podmienka
> pre vstup.

Keďže "môže", tak to znamená, že nemusí, a tým pádom to ani neurobí. Veď
načo aj? Nikto ho nenúti. To, že potom nebude komu prideliť bug ho
nezaujíma (alebo presnejšie: o tomto probléme ani netuší).
Podľa mňa to nemožno vopred predpokladať. Ak sa to neosvedčí môžeme to tam dať spať.


> > > poslať email do ML, kde to oznámi (email môže poslať cez formulár alebo
> > > aj priamo, nebude sa vyžadovať striktné formátovanie tohto emailu).
> > > Takisto nebudú žiadne obmedzenia mena, pod ktorým chce nový člen
> > > vystupovať. Jedinou podmienkou bude, aby v prekladoch uvádzal rovnaké
> > > meno, pod akým sa zaregistroval do Damned Lies.
> > >
> > > Zrušenie povinnosti kontroly hlavičky pre prekladateľa pri každom
> >
> > Prekladateľ to nemusí robiť pri každom odoslaní. Ako ale môže očakávať,
> > že bude jeho preklad začlenený, keď budú chyby v hlavičke? Áno, môže to
> > opraviť kontrolór, alebo možno aj začleňovateľ, ale to má dva problémy:
> >
> > - prekladateľov je oveľa viac ako kontrolórov, resp. začleňovateľov,
> >  takže z tohoto pohľadu je vždy vhodnejšie, aby to urobil prekladateľ
> >
> To je pravda ale nech prekladatelia prekladajú a o formality nech sa starajú
> kontrolóri a začleňovatelia.

Obsah PO súboru nie je formalita. Je to zodpovednosť prekladateľa. Ale
ako som už písal, čo sa deje medzi prekladateľom a kontrolórom je ich
problém. Dôležité je, aby keď to vypadne "na začlenenie", tak to bolo
ok.

>
> > - kontrolór nemusí vedieť, čo presne má v hlavičke byť
> >
> No tak tomuto nerozumiem čo konkrétne nemusí vedieť?

Takých vecí môže byť viac. Napr. rok v copyrighte.
Alebo ak prekladateľovi s prekladom niekto pomáhal.

Kontrolór predsa vie aký je rok. To či mu niekto pomáhal podľa mňa nie je podstatné. Informácia sa tam dáva podľa mňa najme preto aby sa v prípade potreby dali kontaktovať autori prekladu.
Môžeme tú formuláciu zmeniť tak že autor si tam dá údaje formálnu správnosť hlavičky však bude kontrolovať kontrolór pred nastavením na začlenenie.


>
> >
> > Samozrejme, pokiaľ by sa prekladateľ so sovjim kontrolórom dohodli, že
> > kým si prejdú cez ping-pong, tak hlavičku neriešia, tak ok. Je to ich
> > vec.
> >
> > > odoslaní. Hlavičku upraví do správneho tvaru kontrolór pred nastavením
> > > do stavu, na začlenenie požiada prekladateľa, aby nastavil hlavičku
> > > (alebo to urobí sám, ak pozná údaje prekladateľa) a začleňovateľ ju
> > > skontroluje pred začlenením.
> >
> > Hm. Škoda, že to kontrolór nerobí tak už teraz a "na začlenenie" posiela
> > po súbory s nesprávnou hlavičkou (napr. nedávno vinagre).
> >
> stane sa, práve preto to má skontrolovať začleňovateľ. Svoju chybu som sa
> snažil okamžite napraviť - za čo si ma tiež nepochválil - svoju chybu si ale

Nepochválil som Ťa preto, lebo si tak urobil uprostred mojej práce na
tom PO súbore a tým pádom si to vlastne urobil zbytočne. Ale to som
myslím písal aj do vertimusu.
jj - ale ty si mi mohol napísať že teraz to už nechaj tak. Som to pochopil tak že to mám napraviť. Toto považujem za drobne nedorozumenie. Nechajme to tak.

> priznávam a sypem si popol na hlavu.
>
> >
> > > Okamžite po zvolení vytvorím stránku na wiki, ktorá bude slúžiť ako
> > > slovník (do času, kým niekto nevytvorí niečo lepšie). Slovník budú
> > > vytvárať kontrolóri na základe diskusie v mailing liste. Termíny v
> > > slovníku budú pre všetkých členov tímu záväzné.
> >
> > Niečo také som nedávno rozbehol. Rád by som bol, keby si sa pridal.
> >
> Rad by som sa pridal ale forma PPDS 1  ako si ju zvolil je podľa mňa
> odstrašujúca ja som sa vyľakal až tak že som chrípku dostal. - To bol vtip.
> Nemôžeš čakať že ti k tomu bude niekto písať ako to zlepšiť keď má z toho

Rozumiem. Nemôžem očakávať, že niekto bude robiť čokoľvek, keď má
strach. Kto sa bojí nech nejde do lesa.
no veď práve preto do lesa nejdem a nebudem ti písať čo na tom zlepšovať.

> strach. Až vytvoríš taký dokument ktorý sa na mňa bude "usmievať" tak potom
> ti poviem čo by som zlepšil.

Myslím, že si dosť skúsený na to, aby si dokázal PPDS 1 prečítať, aj keď
sa na teba neusmieva (ako sa môže dokument usmievať?). Ver mi, že ako
koordinátor by si občas musel čítať aj oveľa menej prívetivé a
rozsiahlejšie dokumenty.
To je síce možné ale nečakal by som to isté aj od ostatných.

Prepáč, ale argumenty o odstrašujúcom dokumente a o tom, že sa na Teba
neusmieva mi neprídu ako konštruktívna kritika. Je zaujímavé, že
niektorí členovia tímu PPDS 1 prečítali, aj keď sa na nich neusmieval a
je odstrašujúci. A dokonca mali aj konštruktívne pripomienky. A to ani
nechcú byť koordinátori...
To ako ti čo pripadá nemôžem zmeniť. Napísal som ti konkrétne že máš zmeniť formu toho dokumentu a skrátiť ho a uviedol som aj príklad ako. A niektorí členovia ti aj napísali že aj oni si to tak predstavujú.
Na to aby som ti povedal že je niečo zle nemusím ti vysvetľovať ako to máš opraviť. To by potom nikto ani buggy nemohol hlásiť. A mimochodom ani ty to nerobíš vo svojich korektúrach.
 

--
+-------------------------------------------+
| Marcel Telka   e-mail:   marcel telka sk  |
|                homepage: http://telka.sk/ |
|                jabber:   marcel jabber sk |
+-------------------------------------------+
_______________________________________________
gnome-sk-list mailing list
gnome-sk-list gnome org
http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-sk-list[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]