Re: [gnome-nl] WiFi of draadloos netwerkDan kunnen we best ook alle instanties van 'computer', 'laptop', 'tablet' vervangen door 'rekenaar', 'schootrekenaar' en 'surfplaat'. Of 'smartphone' en 'slimme telefoon' (hoewel beiden gedrochten zijn). Nederlands is Zweeds niet, en zoals ik reeds aanhaalde blijft 'Wi-Fi' in GNOME Shell gewoon 'Wi-Fi'. Als je het wil veranderen moet je consistent blijven, zeker gezien de behoorlijk prominente plaats die NetworkManager inneemt in GNOME.

Consensus tussen vertaalgroepen is trouwens belangrijker dan je denkt. Stel je voor dat je iemand wil helpen bij het opzetten van een netwerkverbinding: "ga eerst naar Wi-Fi-instellingen, wanneer je er op klikt heet het niet meer Wi-Fi maar draadloos netwerk, klik op WLAN toevoegen en kies de draadloze LAN waarmee je wil verbinden". Het klinkt belachelijk, maar daar komt het wel op neer wanneer je eigen accenten begint te leggen in een groter geheel en die accenten niet over de hele lijn doortrekt. Best bezwaren tegen bepaalde vertalingen upstream aankaarten (zoals hier nu min of meer gebeurt). Indien nodig worden ze daar aangepast en kan de lokale vertaalgroep zich toespitsen op distributie-specifieke toepassingen (en daarin liefst ook dezelfde vertalingen gebruiken, anders blijft het afschuwelijk inconsistent en verwarrend voor de gebruiker). Heeft ook het voordeel dat als het om een slechte of onduidelijke vertaling ging, niet enkel de gebruikers van één bepaalde distributie een betere vertaling zouden krijgen. Door steeds opnieuw het wiel te willen uitvinden raken alle inspanningen verdeeld, terwijl ze gebundeld tot een sneller, beter en vollediger resultaat zouden leiden.

Groetjes
Nathan

Pjotr Vertaalt schreef op di 29-03-2016 om 19:05 [+0200]:
Hallo Hannie,

Consensus tussen verschillende vertaalgroepen zou mooi zijn, ook al is dat m.i. geen doel op zich. Vertaalgroepen kunnen immers eigen accenten leggen. Maar goed, het zou wel mooi meegenomen zijn als we overeenstemming bereiken.

Mijn twee centen: ik pleit voor behoud van "draadloos netwerk" als vertaling van Wi-Fi.

Reden: "draadloos netwerk" is generiek, direct duidelijk en terzake. Terwijl de term Wi-Fi, Wifi of wifi is terug te voeren op de standaard van de Wi-Fi Alliance. Het is een "modieus" begrip dat niet uit zichzelf duidelijk is en waarschijnlijk aan veroudering onderhevig zal zijn.

Groet, Pjotr.

Op 29 maart 2016 11:28 schreef Hannie Dumoleyn <lafeber-dumoleyn2 zonnet nl>:
Beste mensen,
Ik ben zo blij met al jullie reacties (Koen, Nathan, Justin, Jeroen), het betekent dat we met z'n allen proberen bij probleemgevallen tot de beste oplossing te komen.
Ik moet even mijn oorspronkelijke probleem in tweeën splitsen.

1. draadloos netwerkadres of draadloosnetwerkadres. Dit probleem is betrekkelijk gemakkelijk te omzeilen door het te wijzigen in "adres voor draadloos netwerk" (Prima, Justin).

2. draadloos netwerk of WiFi of wifi?
Dit vind ik wel belangrijk. Tot nu toe is er vaak "draadloos netwerk" gebruikt. Ik werk zelf met Ubuntu en als ik in de netwerkindicator kijk zie ik b.v. Draadloos netwerk inschakelen, Draadloze netwerken, Draadloos netwerk is uitgeschakeld. Maar ik zie ook in het venster Netwerken dit staan onder het kopje Naam: Ethernet en Wi-Fi. En in het venster "bewerken van een draadloze verbinding" zie ik de volgende tabbladtitels: Wi-Fi en Draadloosnetwerk-beveiliging (niet fraai deze laatste, zal ik nog wijzigen).
We zouden ervoor kunnen kiezen om in het vervolg overal WiFi of Wi-Fi of wifi of Wifi te gebruiken. Dat is veel werk, vandaar dat ik eerst tot concensus wil komen.

Overigens denk ik dat bovenstaande voorbeelden komen uit network-manager-applet. Er is ook nog een andere module, https://l10n.gnome.org/vertimus/NetworkManager/master/po/nl. Deze heeft nog veel niet vertaalde berichten, maar voordat ik hiermee verder ga wil ik weten waar deze module precies gebruikt wordt.

Groeten,
Hannie

Op 28-03-16 om 15:47 schreef Justin van Steijn:

Ik ben toch wel een licht voorstander van draadloos netwerk, Wi-Fi is
niet zo mooi vind ik.
In ieder geval, wanneer er wordt gekozen voor draadloosnetwerkadres, is
dit één woord.
Kijk maar naar:
lange afstandsloper = een lang persoon die afstanden loopt
langeafstandsloper = een persoon die lange afstanden loopt

Groeten, Justin

Op 28-03-16 om 13:24 schreef Koen Glotzbach:
Moet dit niet Draadloos netwerkadres zijn?

Volgens mij wel (aaneengeschreven ziet er raar uit, zie
ook http://woordenlijst.org/leidraad/6/1 en http://woordenlijst.org/leidraad/6/2)

Ik heb (bijna) overal waar WiFi staat gekozen voor draadloos netwerk,

dat is m.i. veel duidelijker.
Ik zou persoonlijk wel wifi (ja, met kleine letters
<http://woordenlijst.org/#/?q=WiFi>) aanhouden. Draadloos netwerk ziet
er in sommige gevallen mooier uit, maar volgens mij gaan die zinnen
specifiek over wifi (bluetooth-verbindingen zouden ook een draadloos
netwerk kunnen vormen) en, belangrijker, in de volksmond hebben we het
meestal over wifi (als in "Ik moet eerst met wifi verbinding maken
voordat ik m'n laptop kan updaten.").

Groeten

Op vr 25 mrt. 2016 om 19:12 schreef Hannie Dumoleyn
<lafeber-dumoleyn2 zonnet nl <mailto:lafeber-dumoleyn2 zonnet nl>>:

     In
     https://translations.launchpad.net/ubuntu/xenial/+source/network-manager-applet/+pots/nm-applet/nl/+translate?
     en  in de module network-manager-applet (Gnome) heb ik foutjes
     verbeterd en aanpassingen gemaakt.
     Ik heb (bijna) overal waar WiFi staat gekozen voor draadloos
     netwerk, dat is m.i. veel duidelijker. Er zijn enkele berichten
     waarin ik draadloosnetwerk zie staan zoals in:
     Requesting a Wi-Fi network address for '|%s|'...
     Draadloosnetwerkadres aanvragen voor ‘|%s|’…

     Moet dit niet Draadloos netwerkadres zijn?

     In andere zinnen is het wel duidelijk, zoals:
     Wi-Fi network connection '|%s|' active: |%s| (|%d|%%)
     Verbinding met draadloos netwerk ‘|%s|’ actief: |%s| (|%d|%%)

     Verder weet ik niet zeker of het bestand op LP hetzelfde is als
     network-manager-applet Master (bij Gnome). Het aantal berichten
     verschilt nogal, 822 (LP) en 649 (Gnome). Kan iemand hier iets
     zinnigs over zeggen?

     Hannie
     --
     Ubuntu-l10n-nl mailing list
     Ubuntu-l10n-nl lists ubuntu com <mailto:Ubuntu-l10n-nl lists ubuntu com>
     Instellingen of uitschrijven:
     https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-nl_______________________________________________
gnome-nl-list discussielijst
gnome-nl-list gnome org
https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-nl-list
_______________________________________________
gnome-nl-list discussielijst
gnome-nl-list gnome org
https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-nl-list


_______________________________________________
gnome-nl-list discussielijst
gnome-nl-list gnome org
https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-nl-list

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]