[gnome-nl] [Bug 648135] spelling errors in dutch translation evolutionhttps://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=648135
  l10n | Dutch [nl] | unspecified

--- Comment #3 from Wouter Bolsterlee (uws) <wbolster gnome org> 2011-04-20 17:43:28 UTC ---
Je kunt een account aanmaken via de onderstaande pagina, waar je ook de
vertaling kunt vinden:

  http://l10n.gnome.org/vertimus/evolution/gnome-3-0/po/nl

Zoals je ziet heeft Hannie ook al aangegeven dat ze de door jou genoemde
wijzigingen wil opnemen. Misschien kun je een commentaar achterlaten op die
pagina om dit af te stemmen? Hannie vertaalt ook een aantal andere modules, dus
die is vast erg blij als je dit zou willen oppakken.

-- 
Configure bugmail: https://bugzilla.gnome.org/userprefs.cgi?tab=email
------- You are receiving this mail because: -------
You are watching the QA contact of the bug.
You are watching the assignee of the bug.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]