Re: [gnome-nl] gcalctool - masterHoi allen,

Ik heb in aanvulling op het commentaar van Reinout ook nog enkele
opmerkingen. Zie hieronder. Ik denk ook dat het nog niet gecommit kan
worden in de huidige vorm.

Wouter Bolsterlee schreef op vr 01-10-2010 om 00:24 [+0200]:
> Reinout van Schouwen schreef:
> > Mijn opmerkingen: 
> > 
> > - UTF-8-symbolen voor vermenigvuldigen (×), delen (÷) etc. zijn niet gebruikt 

In gcalctool 5.31.1 zie ik wel × en ÷ als ik * en / typ. Hoe kan dat nu
ineens verdwenen zijn?

> > - Uitlijning opdrechtregelhulptekst niet netjes 
> > - Hyperbolische Sinus/Cosinus/Tangens: hoofdletter teveel 
> > - Real component, is dat niet een reëel component i.p.v. geheel? 

Complexe getallen bestaan uit een reëel deel en een imaginair deel. Het
woord component wordt voor zover ik weet niet gebruikt:

- http://nl.wikipedia.org/wiki/Reële_deel
- http://nl.wikipedia.org/wiki/Imaginaire_deel

> > - Het label "Ongedaan maken" zorgt voor veel te brede knoppen 

Waar zie je dat precies? Ik zie het in gcalctool 5.31.1 alleen in het
menu staan...

> > - Gebruik ‘typografische aanhalingstekens’ waar mogelijk 
> > #. Error displayed to user when they enter an invalid calculation 
> > #: ../src/math-equation.c:1129 
> > msgid "Malformed expression" 
> > msgstr "Vorm van uitdrukking is niet goed" 
> > 
> > Waarom daar niet van maken ‘Ongeldige berekening’? Lijkt me duidelijker. 

Dat is ook niet correct. "Ongeldige uitdrukking" wel.
 
> > - Gebruik infinitief. "Toon %d decimale _posities" wordt "%d decimale posities tonen". 
> > - Hebben al de launchpad-namen in de translator-credits daadwerkelijk bijgedragen? 

Dat vraag ik me ook af. Ik zag iets soortgelijks bij (ik meen) pitivi.
 
> > #. Translators: Error displayed when attempted to raise 0 to a negative exponent 
> > #: ../src/mp.c:1675 ../src/mp.c:1990 
> > msgid "The power of zero is undefined for a negative exponent" 
> > msgstr "Machtsverheffen met nul is onmogelijk" 
> > Ik zou ervan maken "Het is onmogelijk om nul tot een negatieve macht te verheffen" 
> > - Moet 'Factorieel' niet 'Faculteit' zijn? 

Ja.

    — Wouter

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]