Re: [gnome-nl] gcalctool - masterHey,

Ik citeer even de opmerkingen van Reinout op
http://l10n.gnome.org/vertimus/gcalctool/master/po/nl

    — Wouter

Reinout van Schouwen schreef:
> Mijn opmerkingen: 
> 
> - UTF-8-symbolen voor vermenigvuldigen (×), delen (÷) etc. zijn niet gebruikt 
> - Uitlijning opdrechtregelhulptekst niet netjes 
> - Hyperbolische Sinus/Cosinus/Tangens: hoofdletter teveel 
> - Real component, is dat niet een reëel component i.p.v. geheel? 
> - Het label "Ongedaan maken" zorgt voor veel te brede knoppen 
> - Gebruik ‘typografische aanhalingstekens’ waar mogelijk 
> 
> #. Error displayed to user when they enter an invalid calculation 
> #: ../src/math-equation.c:1129 
> msgid "Malformed expression" 
> msgstr "Vorm van uitdrukking is niet goed" 
> 
> Waarom daar niet van maken ‘Ongeldige berekening’? Lijkt me duidelijker. 
> 
> - Gebruik infinitief. "Toon %d decimale _posities" wordt "%d decimale posities tonen". 
> - Hebben al de launchpad-namen in de translator-credits daadwerkelijk bijgedragen? 
> 
> #. Translators: Error displayed when attempted to raise 0 to a negative exponent 
> #: ../src/mp.c:1675 ../src/mp.c:1990 
> msgid "The power of zero is undefined for a negative exponent" 
> msgstr "Machtsverheffen met nul is onmogelijk" 
> Ik zou ervan maken "Het is onmogelijk om nul tot een negatieve macht te verheffen" 
> 
> - Moet 'Factorieel' niet 'Faculteit' zijn? 

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]