Re: [gnome-nl] Vertaling 'Filter editor' en 'Search folder editor' in EvolutionOp donderdag 16-09-2010 om 12:02 uur [tijdzone +0200], schreef Hannie:
> Hier komt weer een vraag van mij over het vertalen van het woord 'editor'.
> In Evolution: Filter editor en search folder editor
> Vensterhoogte ‘Filtereditor’ of Vensterhoogte ‘Filterregel Toevoegen’
> Vensterhoogte ‘Zoekmapeditor’ of Vensterhoogte ‘Nieuwe zoekmap’

Ik heb persoonlijk geen problemen met het woord editor. Het staat gewoon
in het groene boekje en goede Nederlandse vertalingen heb ik nog niet
gehoord. "Bewerker" of "Aanpasser" klinken beide absurd en bovendien
lijkt het net alsof er dan een persoon bedoeld wordt. Bij "file manager"
geldt iets soortgelijks, maar dat hebben we opgelost door
"bestandsbeheer" (en niet "bestandsbeheerder") te gebruiken. In dit
geval zie ik daar echter niet echt mogelijkheden voor.

> De tweede optie is analoog aan de venstertitel die ik zie als ik klik op 
> Regel aanmaken > Zoekmap (of filter). Volgens mij worden deze vensters 
> bedoeld. (Ik zou overigens opteren voor ‘Filterregel toevoegen’ als 
> titel, dus niet Toevoegen.)

Suggesties voor het aanpassen van strings in het Engelse origineel kun
je het beste kwijt in een bug report in Gnome Bugzilla. Momenteel is er
echter een string freeze actief.

    — Wouter

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]