Re: [gnome-nl] Vertaalspurt Ubuntu-vertalersAm Donnerstag, den 16.09.2010, 18:56 +0200 schrieb Hannie
Lafeber-Dumoleyn:
> Hallo,
> Ook bij Ubuntu willen we via IRC (irl is niet mogelijk) een
> vertaalspurt houden omdat binnenkort Maverick Meerkat uitgegeven
> wordt. Aangezien er in Ubuntu veel Gnome-onderdelen zitten is het
> aantal gnome-bestanden dat nog vertaald moet worden aanzienlijk. In
> het volgende overzicht zijn bestanden opgenomen die nog vertaald
> moeten worden:
> http://wiki.ubuntu-nl.org/community/Vertaalteam/Status/MaverickOverzicht
> Ik hoop dat 'onze' vertalers ook een bijdrage kunnen leveren.
> De beste weg lijkt mij om bestanden die nog onvertaalde strings hebben
> te downloaden van Gnome, te voltooien en vervolgens naar de
> mailinglijst te sturen. Of is dat niet de juiste weg?

Nee, niet naar de mailinglist sturen. Gewoon via de "damned lies"
uploaden, laten prooflezen en committen. Wat upstream gecommit wordt,
komt ook in Ubuntu terecht, omdat Maverick GNOME 2.32 zal leveren, en ze
geven de upstream-vertalingen de voorkeur voor degene van Launchpad. Dat
geldt in ieder geval voor Duits, en ik denk voor Nederlands ook.

Inderdaad zijn de Nederlandse vertalingen met net iets meer dan 80% nog
niet geweldig. Dus wil ik hier nog eens het gebruik van Poedit
aanbevelen. Als je bijvoorbeeld een grote bestand met 500 strings hebt
en 100 ervan zijn vertaald en 200 "fuzzy", dan lukt het meestal met
behulp van Poedit's functie "Automatically translate using TM" een grote
deel van de "fuzzies" te vertalen. Wees niet bang, ze blijven ook na
deze proces als "fuzzy" gemarkeerd, jouw werk wordt niet kapot gemaakt
en je moet niet alles nog eens nakijken, of het nu al vertaald was of
door Poedit vertaald werd. Op die manier gaat het veel sneller. In de
afgelopen tweeenhalf jaren heb ik voor het Duitse team ongeveer 30000
strings vertaald, maar dat was zonder Poedit niet mogelijk geweest.

Groetjes,
Mario
[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]