Re: [gnome-nl] Vertaalspurt Ubuntu-vertalersOp donderdag 16-09-2010 om 18:56 uur [tijdzone +0200], schreef Hannie
Lafeber-Dumoleyn:
> Hallo,
> Ook bij Ubuntu willen we via IRC (irl is niet mogelijk) een
> vertaalspurt houden omdat binnenkort Maverick Meerkat uitgegeven
> wordt.

Hoi Hannie,

Reinout, Vincent en ondergetekende hebben komende zondag een bijeenkomst
gepland om het een en ander te vertalen. Ik verwacht dus dat er komende
zondag het nodige aan bijgewerkte vertalingen geüpload gaat worden. Ik
weet niet precies hoe het Ubuntu-importproces verloopt, maar ik raad je
ten zeerste aan *altijd* uit te gaan van Gnome upstream en deze
vertalingen evt. handmatig in Launchpad te importeren (als dat kan).

    — Wouter

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]