Re: [gnome-nl] Nautilus upload geluktBeste Hannie,

Zojuist heb ik je Nautilus-vertaling helemaal verwerkt. Het zag er zeer
goed uit! Ik reageer hieronder op enkele punten uit je eerdere e-mail.

Op zondag 12-09-2010 om 09:35 uur [tijdzone +0200], schreef Hannie:
> Toch vind ik dit niet erg logisch. Overal in de Nederlandse vertalling
> wordt ‘%s’ geaccepteerd, maar kennelijk niet in combinatie met \.

Het probleem zat 'm in het aantal voorkomens van %s. Deze strings waren
echter nog aan verandering onderhevig, aangezien mijn patch om het
geheel beter te kunnen vertalen inmiddels gecommit is:

  https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=628855

Ik heb je vertaling bijgewerkt en gecommit naar de master-branch, die nu
dus 100% vertaald is:

  http://l10n.gnome.org/vertimus/nautilus/master/po/nl

Voor Gnome 2.32 wordt echter een andere branch gebruikt, namelijk
gnome-2-32. Ik heb je vertaling ook naar deze branch gecommit, dus het
gros van je vertaling wordt gebruikt in de binnenkort te verschijnen
Gnome-versie. Er zijn echter nog enkele zaken niet helemaal 100% in deze
versie. Zie jij kans hier nog naar te kijken? Je vindt de vertaling
hier:

  http://l10n.gnome.org/vertimus/nautilus/gnome-2-32/po/nl

> Overigens is er ook een kleine afwijking bij de schrijfwijze van
> zoiets als 'list-view' dat in het Nederlands als 'list_view'
> geschreven wordt. Levert het ook een fout op als je hier - gebruikt?
> Ik neem nogal eens dit soort tekst gewoon over uit de Engelse string.

Overnemen uit het Engels is meestal het verstandigste inderdaad. Vaak
betreft het letterlijke tekst voor bijvoorbeeld de waarde van
GConf-instellingen.

    — Wouter

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]