Re: [gnome-nl] Nautilus upload misluktOp zaterdag 11-09-2010 om 11:43 uur [tijdzone +0200], schreef Hannie:
> Ik beschik niet over hulpmiddelen om de 
> fout op te sporen. Kan iemand dat voor mij doen? Ik zal je dan het 
> volledig vertaalde bestand toesturen.

Je kunt proberen wat Mario suggereerde, of anders het bestand naar mij
mailen, dan regel ik het verder voor je.

    — Wouter

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]