Re: [gnome-nl] leecher/seeder2009-01-25 klockan 20:17 skrev Wouter Bolsterlee:
> 2009-01-25 klockan 20:09 skrev Martijn van Vliet:
> > Dankje! Als ik daar echter kijk, wordt leecher en seeder geheel niet
> > vertaald. Zelfde als wij nu hebben eigenlijk.
> Ik vind het dan ook waardeloze woorden om in een UI te gebruiken. Wat is er
> mis met downloaden, uploaden, verspreiden, delen, etc.?

Eh, ik wilde nog vermelden dat in Transmission (GTK-torrentclient) de termen
"downloaden" en "seeden" gebruikt worden. Het woord "leecher" vind ik in
ieder geval maar niets :)

    — Wouter

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]