Re: [gnome-nl] leecher/seeder2009-01-25 klockan 20:09 skrev Martijn van Vliet:
> Dankje! Als ik daar echter kijk, wordt leecher en seeder geheel niet
> vertaald. Zelfde als wij nu hebben eigenlijk.

Ik vind het dan ook waardeloze woorden om in een UI te gebruiken. Wat is er
mis met downloaden, uploaden, verspreiden, delen, etc.?

    — Wouter

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]