Re: [gnome-nl] Vertaling Beagle 0.2.18Hoi Frederik,

Enkele correcties/suggesties:


2007-09-02 klockan 20:19 skrev Frederik Himpe:
> - enkele imperatieven vervangen door infinitieven

Enkele? Of allemaal? In principe gebruiken we geen imperatieven.

> #, csharp-format
> msgid "Viewing {0}"
> msgstr "Weergeven {0}"

Dit moet "{0} weergeven" zijn.

> #: ../ContactViewer/ContactWindow.cs:244
> msgid "Select a mork database file"
> msgstr "Selecteer een mork database-bestand"

mork-databasebestand

> #: ../ContactViewer/contactviewer.glade.h:1
> msgid "<b>Custom fields</b>"
> msgstr "<b>Zelfgemaakte velden</b>"

Niet-standaard velden misschien?

> #: ../ContactViewer/contactviewer.glade.h:6
> msgid "<b>Phones</b>"
> msgstr "<b>Telefoon</b>"

Telefoons (meervoud)

> msgid "Contact Viewer"
> msgstr "Contacten-weergave"

Contacten-viewer wellicht?

> #: ../ContactViewer/contactviewer.glade.h:19
> msgid "Department:"
> msgstr "Departement:"

Afdeling

> # detailweergave
> #: ../ContactViewer/contactviewer.glade.h:20
> msgid "Detailed view"
> msgstr "Gedetailleerde weergave"

Detailweergave

> #. This is Display name
> #: ../ContactViewer/contactviewer.glade.h:22
> msgid "Display:"
> msgstr "Weergave:"

> 
> #: ../ContactViewer/contactviewer.glade.h:39
> msgid "State/Province:"
> msgstr "Staat/provincie:"

Provincie/staat... omdraaien?

> # geen zoekresultaten
> #: ../search/Pages/NoMatch.cs:19
> msgid "No results were found."
> msgstr "Niets gevonden."

Geen zoekresultaten.

> # misschien heeft u per ongeluk een zoekwoord verkeerd gespeld
> #: ../search/Pages/NoMatch.cs:26
> msgid "You should check the spelling of your search words to see if you accidentally misspelled any words."
> msgstr "Kijk na of u misschien een zoekwoord verkeerd gespeld heeft."

Controleer of u misschien...

> # het zoeken is niet gevoelig voor het gebruik van hoofletters en kleine letters.
> #: ../search/Pages/QuickTips.cs:10
> msgid "You can use upper and lower case; search is case-insensitive."
> msgstr "U mag hoofdletters of kleine letters gebruiken, dat maakt voor het zoeken niets uit."

U kunt zowel hoofd- als kleine letters gebruiken; het zoeken is niet
hoofdlettergevoelig.

> # wat zou een goede zin zijn in het Nederlands?
> #: ../search/Pages/QuickTips.cs:13
> msgid "When searching for a phrase, add quotes. ex: <b>\"There be dragons\"</b>"
> msgstr "Bij het zoeken naar een zin, voegt u aanhalingstekens toe, bijvoorbeeld: <b>\"There be dragons\"</b>"

Voor het zoeken naar een zinsnede gebruikt u aanhalingstekens, bijvoorbeeld:
<b>"van harte gefeliciteerd"</b>

> #: ../search/Pages/RootUser.cs:13
> msgid "For security reasons, Beagle cannot be run as root. You should restart as a regular user."
> msgstr "Om veiligheidsredenen kan Beagle niet worden uitgevoerd als 'root'. U moet het opstarten als normale gebruiker."

Tweede zin: U kunt Beagle als normale gebruiker uitvoeren.

> # d.i. labeltekst
> #: ../search/Pages/StartDaemon.cs:21
> msgid "Start search service"
> msgstr "De zoekdienst opstarten"

Zoekdienst opstarten (zonder lidwoord)

> # Bureuablad doorzoeken/desktop doorzoeken/desktop zoekprogramma/zoekhulp
> #: ../search/Search.cs:138
> #: ../search/Search.cs:254
> #: ../search/Tray/TrayIcon.cs:33
> msgid "Desktop Search"
> msgstr "Desktop doorzoeken"

Wellicht vrij vertalen als "Bestanden zoeken". Ik heb dit hieronder nog
enkele malen gedaan (maar er vast een paar gemist).

> #: ../search/Search.cs:178
> msgid "Find Now"
> msgstr "Nu zoeken"

Gewoon "Zoeken" volstaat.

> #, csharp-format
> msgid "Showing the top {0} of {1} total matches"
> msgid_plural "Showing the top {0} of {1} total matches"
> msgstr[0] "Toont de top {0} van in totaal {1} resultaten"
> msgstr[1] "Toont de top {0} van in totaal {1} resultaten"

De eerste {0} van in totaal {1} resultaat wordt getoond.
De eerste {0} van in totaal {1} resultaten worden getoond."

> #: ../search/Search.cs:565
> msgid "Your data is being indexed"
> msgstr "Uw data wordt momenteel geïndexeerd"

Uw gegegevens worden momenteel geïndexeerd

> # verschijnt in contextmenu na rechtsklikken op contact
> #: ../search/Tiles/Contact.cs:30
> msgid "Send Mail"
> msgstr "Stuur een e-mail"

E-mail sturen

> #: ../search/Tiles/WebHistory.cs:60
> msgid "Accessed:"
> msgstr "Benaderd:"

Bekeken wellicht?

> # Bureuablad doorzoeken/desktop doorzoeken/desktop zoekprogramma/zoekhulp
> #: ../search/UIManager.cs:50
> msgid "Close Desktop Search"
> msgstr "Desktop doorzoeken sluiten"

Bestanden zoeken sluiten

> # Bureuablad doorzoeken/desktop doorzoeken/desktop zoekprogramma/zoekhulp
> #: ../search/UIManager.cs:55
> #: ../search/UIManager.cs:80
> msgid "Exit Desktop Search"
> msgstr "Desktop doorzoeken afsluiten"

Bestanden zoeken afsluiten

> # Bureuablad doorzoeken/desktop doorzoeken/desktop zoekprogramma/zoekhulp
> #: ../search/UIManager.cs:89
> msgid "About Desktop Search"
> msgstr "Over 'Desktop doorzoeken'"

Over bestanden zoeken.

> # in toepassingen zoeken/toepassingen doorzoeken
> #: ../search/UIManager.cs:137
> msgid "Search applications"
> msgstr "In toepassingen zoeken"

Toepassingen zoeken (niet doorzoeken)

> #: ../search/UIManager.cs:143
> msgid "Search contacts"
> msgstr "In contacten zoeken"

Contacten zoeken

> #: ../search/UIManager.cs:149
> msgid "Search calendar events"
> msgstr "In agenda-afspraken zoeken"

Agenda-afspraken zoeken

> #: ../search/UIManager.cs:155
> msgid "Search documents"
> msgstr "In documenten zoeken"

Documenten doorzoeken

> # logboeken van expresberichten/
> #: ../search/UIManager.cs:161
> msgid "Search E-Mail and Instant Messaging logs"
> msgstr "In e-mail en chatberichten zoeken"

E-mail en chatberichten zoeken

> #: ../search/UIManager.cs:167
> msgid "Search images"
> msgstr "In afbeeldingen zoeken"

Afbeeldingen zoeken

> # in audio en videobestanden/beeld en geluidbestanden
> #: ../search/UIManager.cs:173
> msgid "Search sound and video files"
> msgstr "In beeld- en geluidsbestanden zoeken"

Beeld- en geluidsbestanden zoeken

> #: ../search/UIManager.cs:191
> msgid "Search news feeds"
> msgstr "In nieuwsfeeds zoeken"

Nieuwsfeeds zoeken

> msgid "Sort the most-recently-modified matches first"
> msgstr "De meest recentelijk gewijzigde resultaten eerst"

Onlangs gewijzigde resultaten bovenaan

> # Bureuablad doorzoeken/desktop doorzoeken/desktop zoekprogramma/zoekhulp
> #: ../tools/beagle-settings.desktop.in.in.h:1
> msgid "Configure Desktop Search"
> msgstr "Desktop doorzoeken configureren"

Bestanden zoeken configureren

> #: ../tools/beagle-settings.desktop.in.in.h:2
> msgid "Search & Indexing"
> msgstr "Zoeken en indexeren"

Bestanden zoeken.

 mvrgr, Wouter

-- 
:wq                            mail uws xs4all nl
                           web http://uwstopia.nl

try walking in my shoes :: you stumble in my footsteps    -- depeche mode

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]